กิจกรรม จิตอาสา

รวมกิจกรรม จิตอาสา ช่วยเหลือสังคมปลูกฝังคุณธรรมลูก

event
กิจกรรม จิตอาสา
กิจกรรม จิตอาสา

จิตอาสา คุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ยุคใหม่ การตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกันของสังคม สิ่งแวดล้อม และสัตว์ ที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกได้

รวมกิจกรรม จิตอาสา กิจกรรมช่วยเหลือสังคมปลูกฝังคุณธรรมลูก

กิจกรรม จิตอาสา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องการร่วมแรงร่วมใจให้มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม นอกจากจุดประสงค์หลักของกิจกรรมจะทำให้ได้ช่วยเหลือคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูกลับคืนมา สัตว์ทั้งหลาย ทั้งสัตว์ป่า สัตว์ถูกทอดทิ้ง ทั้งหลายเหล่านี้แล้ว การทำกิจกรรม จิตอาสา ยังทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องของความสามัคคี และปลูกฝังคุณธรรม การช่วยเหลือสังคม ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัท องค์กรต่าง ๆ ได้ริเริ่มการทำกิจกรรม CSR เพื่อสร้างเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เรามาดูกันว่า กิจกรรม CSR นั้นคืออะไร มีความสำคัญ และประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

CSR เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษ ได้แก่คำว่า corporate social responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้นเมื่อโลกเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน เราซึ่งเป็นพ่อแม่ที่เป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกของลูก จึงควรให้ความสนใจ และทำให้ลูกมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเสียแต่ยังเล็ก ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้แนวคิดที่ดีนี้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ส่องกิจกรรมจิตอาสา น่าพาลูกไป!!

1.โครงการปล่อยเต่าคืนสู่บ้าน

โครงการปล่อยเต่าเป็นโครงการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงใกล้ภาวะสูญพันธุ์ของเต่าในประเทศไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่บ้านขึ้น กิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมนอกจากการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลแล้วนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้ทำอีก เช่น การทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า และการเรียนรู้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย เป็นต้น

ภาพจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กิจกรรม จิตอาสา
ภาพจาก ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กิจกรรม จิตอาสา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ช่วงเวลาทำกิจกรรม : ตลอดทั้งปี
โทร : 033-086697

2.อาสาปลูกป่าชายเลน บางปู

เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ในการช่วยเร่งการตกตะกอนของหาดเลน และมีการทดลองเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันของ สวทช. NECTEC กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ใช้วิถีธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ ช่วยลดความแรงคลื่น แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูป่าชายเลน

สำหรับใครที่สนใจปลูกป่าแบบนี้ แนะนำให้ติดต่อกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู โดยตรง พร้อมแจ้งจำนวนคน วันและเวลา ประเภทและจำนวนกล้าไม้ก่อนเข้าไป ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากค่ากล้าไม้เท่านั้น โดยมีกล้าไม้ให้เลือก 3 ชนิด คือ ต้นแสม, ต้นโกงกาง ต้นละ 20 บาท และต้นลำภู ต้นละ 40 บาท

ภาพจาก ปลูกป่าบางปู ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู
ภาพจาก ปลูกป่าบางปู ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู

สอบถามเพิ่มเติม : อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู
สถานที่จัดกิจกรรม : สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
อาสาปลูกป่าชายเลนบางปู : 083-191-9554 ,089-0068116
E-mail : [email protected]

3.อ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด

เป็นกิจกรรมจิตอาสา ที่สามารถทำได้ทุกที่ เพราะทางมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้คิดค้นแอพพลิเคชั่น Read for the Blind แอพอ่านหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดขึ้นโดยเฉพาะ เป็นโครงการต่อเนื่องจากการอ่านหนังสือเสียงที่เมื่อก่อนสามารถทำได้โดยเดินทางมาอ่านที่ห้องสมุดคนตาบอดของมูลนิธิเท่านั้น ซึ่งนับว่าเพิ่มความสะดวกในการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบนี้

วิธีการเข้าร่วมแค่ดาวน์โหลดแอพ Read for the Blind มาติดตั้งในมือถือ จากนั้นก็สมัครสมาชิกโดยเลือกสมัครเป็นผู้อ่าน เมื่อสมัครเรียบร้อยก็เริ่มอ่านได้เลยทันทีโดยจะเลือกอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือเล่มที่มีอยู่ในลิสต์ก็ได้

ภาพจาก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพจาก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย

โทร : 02-2463835

4.อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ บ้านวุ้งกะสัง

เป็นโครงการการอนุรักษ์ป่าและสร้างเครือข่ายชุมชน นอกจากจะได้ทำกิจกรรมแล้ว ยังได้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของชาวปกากะญอหรือชาวกะเหรี่ยงที่อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรแห่งนี้อย่างใกล้ชิดผ่านการพัฒนาศูนย์เด็กในชุมชน หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและป่าไม้ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมานานกว่า 200 ปี อีกทั้งยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างภาษาพูด ภาษาเขียน และดนตรีพื้นบ้านของตัวเองเอาไว้ได้ครบถ้วน ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 1,500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาสาพัฒนาศูนย์เด็กบ้านปกาเกอะญอ

โทร. 083-191-9554

4. จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง

Paper Ranger มีหลักคิดเพื่อสร้าง และกระตุ้นให้คนในสังคมมาร่วมกันทำงานด้านจิดอาสา ผ่านกระบวนการง่าย ๆ และเริ่มต้นทำได้จากเรื่องใกล้ตัว โดยการร่วมกันบริจาคกระดาษเอสี่รีไซเคิล นอกจากนี้ยังนำกระดาษเหล่านั้นมาทำกิจกรรมสอนอาสาสมัครนำมาทำเป็นสมุดทำมือที่น่าใช้ และหมือนใหม่ เพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลนตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับโครงการอาสานี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้สองแบบ คือ

  1. ร่วมบริจาคกระดาษที่ใช้แล้ว เป็นกระดาษเอสี่ที่ผ่านการใช้งานมาหนึ่งหน้าและยังมีอีกหน้าที่ว่างอยู่ (ได้ทุกแบบ ทุกสี ผ่านการเข้าเล่มเจาะรูแล้วก็ได้เช่นกัน) สามารถจัดส่งมาที่ บ้านจิตอาสา (โครงการ Paper Ranger) 2044/21 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (กรุณาส่งมาเป็นแบบธรรมดาก็เพียงพอครับ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือ EMS) หรือสามารถนำมาให้ด้วยตนเองก็ได้
  2. ช่วยกันกดไลท์ กดแชร์ เพื่อส่งต่อเรื่องราวของโครงการของเราไปยังคนอื่น ๆ  เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้รับรู้และมาช่วยกันคนละไม้คนละมือในรูปแบบที่ทุกคนสามารถช่วยได้
ภาพจาก paper ranger
ภาพจาก paper ranger
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง 
โทร : 089 670 4600

อ่านต่อ >>กิจกรรม จิตอาสา ที่น่าสนใจ พาลูกไปปลูกฝังคุณธรรม การช่วยเหลือสังคม คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up