3 วิธีขั้นเทพ! ฝึกลูกให้เป็น “เด็กน่ารัก” สำหรับทุกคนก่อนวัยประถม

event

เพราะ ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน แล้วคุณพ่อคุณแม่จะ เลี้ยงลูกอย่างไรให้น่ารักสำหรับทุกคน … แม้คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกเสมอว่า “ลูกของฉันทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดู” แต่จะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่า เมื่อเขาได้ไปอยู่สังคมนอกบ้าน คนอื่นจะยังมองว่าเขาน่ารักเหมือนอย่างที่คุณพ่อคุณแม่มอง!!

แม้ลูกของคุณจะเป็นเด็กเก่ง แต่หากไม่เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง คนที่เดือดร้อนและทุกข์ใจกับการใช้ชีวิต ก็คงหนีไม่พ้นลูกของเราเอง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสอนฝึกพัฒนาทักษะความสามารถอื่น ๆ ไปพร้อมกับทักษะด้านสังคมที่ดีให้กับลูกด้วย …ดังเช่นที่อาจารย์พรรณระพี สุทธิวรรณ ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อธิบายถึงความสำคัญของพัฒนาการทางสังคมว่า

เด็กที่มีพัฒนาการทางสังคมดี เขาจะมีพฤติกรรม มีบุคลิกภาพ มีความเข้าใจ และสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่น และสิ่งรอบตัว ในสังคมอย่างเหมาะสม เขาจึงจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน !!
แล้วคุณพ่อคุณแม่จะ เลี้ยงลูกอย่างไรให้น่ารักสำหรับทุกคน

ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน

ซึ่งจากที่คุณหมอกล่าวมา คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่า แล้วเราจะสอนลูกแต่ละวัยให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมได้อย่างไร อาจารย์พรรณระพี มีคำตอบให้แล้วค่ะ

วัยทารก : สร้างสายใยผูกพันและมั่นคง

ความผูกพัน เป็นพัฒนาการทางสังคมขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่เกิด ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กที่ได้รับการดูแลอย่างดีในช่วงวัยนี้ เมื่อหิวก็ได้กิน เมื่อหนาว ร้อน หรือไม่สบายตัว ก็มีผู้ดูแลเอาใจใส่เด็กก็จะเกิดความผูกพันกับผู้เลี้ยง รู้สึกไว้วางใจ เนื่องจากรู้ว่าเมื่อร้องขอ ก็จะได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม ทำให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ พร้อมก้าวสู่วัยเตาะแตะอย่างมั่นใจ

อ่านต่อ >> “วิธีการสอนลูกแต่ละวัยให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมเข้าสังคมได้” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up