3 วิธีขั้นเทพ! ฝึกลูกให้เป็น “เด็กน่ารัก” สำหรับทุกคนก่อนวัยประถม

event

ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน

วัยเตาะแตะ : เสริมความมั่นใจให้เพิ่มพูน

ลูกน้อยวัย 1-3 ขวบ ที่มีความผูกพันและความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยมาตั้งแต่ช่วงขวบปีแรก เมื่อถึงวัยนี้ลูกจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่อยากทำอะไรได้ด้วยตัวเอง เช่น กินข้าวเอง อาบน้ำเอง ใส่เสื้อผ้าเอง ฯลฯ หากคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้เขาได้ลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เขามีความกล้ามากขึ้น แต่ในทำนองกลับกัน หากคุณพ่อคุณแม่ยังคงทำให้เขาทุกอย่างไม่ปล่อยให้เด็กทำอะไรเองเขาอาจกลายเป็นเด็กขี้กลัว ไม่กล้าไปเล่นกับเพื่อน ทำให้เสียโอกาสในการสร้างประสบการณ์ชีวิต ที่จะเสริมสร้างให้เขามีพัฒนาการและทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

วัยอนุบาล : เติมความกล้าในชั้นเรียน

ลูกวัยซนอายุ 3-6 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มเข้าเรียนชั้นอนุบาล คนในครอบครัวยังคงมีความสำคัญอยู่มาก แต่คนนอกครอบครัวจะเริ่มมีบทบาทกับเขามากขึ้น โดยเฉพาะคุณครู เด็กวัยนี้จะรักและต้องการเป็นที่ยอมรับของคุณครูหากเด็กได้รับการเปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ และได้รับคำชมจากคุณครู เด็กจะเกิดความกล้าแสดงออก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เขากล้าเรียนรู้ กล้าซักถามมากยิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม หากเขาถูกคุณครูบ่น ต่อว่า ตำหนิ หรือถูกเพื่อนแกล้ง ไม่เล่นด้วย เด็กก็จะเกิดทัศนคติไม่ดีกับโรงเรียน จากลูกวัยซนแสนร่าเริง ก็อาจกลายเป็นเด็กเก็บตัวเมื่ออยู่ที่โรงเรียนได้

วัยประถม : จุดประกายทักษะสุดพิเศษ

เด็กโตวัยประถมหรือช่วงอายุ 6-12 ปี เริ่มต้องการที่ยืนในสังคมและต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน เขาต้องการได้รับคำชมและความภาคภูมิใจตัวเองในด้านใดด้านหนึ่ง อาจเป็นเรื่องเรียน ศิลปะ กีฬา ดนตรี หรือทักษะด้านอื่น ๆซึ่งทางโรงเรียน คุณครู และคุณพ่อคุณแม่ ต้องพยายามช่วยกันค้นหาความถนัดของเขาเพื่อให้เด็กมีจุดยืนสำหรับตนเองเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพียงเท่านี้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าสังคม รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่า และลดปัญหาเรื่องเพื่อนไม่ยอมรับได้

อ่านต่อ >> “3 ข้อพ่อแม่ติวเข้ม! ฝึกให้ลูกน่ารักสำหรับทุกคน” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up