วิธีสอน baby sign วิจัยชี้! ช่วยเสริมพัฒนาการลูกได้เป็นอย่างดี

event

Baby Signs แปลตรงตัวก็คือสัญญาณทารก หรือก็คือภาษาท่าทางของทารกที่ยังพูดไม่ได้ ซึ่งมีประโยชน์มากที่พ่อแม่ต้องลองสอนลูกให้ลูกเรียนรู้ เพื่อจะได้บอกความต้องการ หรือสื่อสารกับพ่อแม่ได้ ในวัยที่ยังพูดไม่ได้

วิธีสอน baby sign วิจัยชี้ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก

วิธีสอน Baby Signs

Baby signs คืออะไร

Baby Signs  เป็นเหมือนเครื่องมือสื่อสาร สัญญาณภาษาท่าทาง (มือ) ของเด็กทารก หรือลูกน้อยในวัยก่อนที่จะพูด ที่ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจถึงความต้องการของเด็ก และสามารถตอบสนองได้ตรงตามนั้นมากที่สุด

ถือเป็นภาษาท่าทาง ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ในการเรียนรู้เรื่องของเทคนิค การสื่อสารกับเด็กทารกตัวน้อยซึ่งยังพูดไม่ได้ ที่มีมานานกว่า 20 ปีแล้ว โดยมี ดร.ลินดา อเครโดโล่ และ ดร.ซูซาน กู๊ดวิน ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา คือผู้ค้นพบศาสตร์แขนงนี้ ซึ่งเริ่มจากการสังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกตัวเองที่พยายามใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสารกับผู้อื่น จึงเป็นแรงผลักดันให้นักจิตวิทยาทั้งสองศึกษาเชิงวิชาการ  เพื่อสังเกตว่าเด็กทุกคนสามารถสื่อสารและฝึกฝนการใช้ Baby Signs ได้หรือไม่

จากการค้นคว้า ก็พบว่า เด็กทารกสามารถสื่อสารด้วยท่าทาง และสามารถฝึกสอน Baby Signs ได้ทุกคน และยังบอกว่าการใช้มือเป็นการสื่อสาร ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย จึงทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าการสื่อสารด้วยคำพูด (tongue and mouth)

นอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยมากมายพิสูจน์แล้วว่า Baby Sign สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทารกได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางภาษาและสติปัญญา  โดยการติดตามผลในเด็กโตวัย 8-9 ปี ขึ้นไป ที่เคยฝึก Baby Signs พบว่า เด็กที่ได้รับการฝึกมีพัฒนาการทางภาษาดีกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่ไม่เคยได้รับการฝึก

วิธีสอน Baby Signs

ทั้งนี้จากผลวิจัยยังพบว่าการใช้ภาษามือไม่เพียงแต่ลดปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น อาการโมโห (ทั้งแม่และลูก) แต่ยังมีข้อดีอื่นด้วย

  1. เด็กที่ใช้ภาษามือจะมีทักษะทางด้านภาษามากกว่าเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษามือ เพราะพ่อแม่ต้องพูดคำศัพท์ซ้ำๆ เวลาที่ต้องสื่อสารด้วยภาษามือ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับลูกอีกด้วย
  2. ช่วยการพัฒนาสมองของลูก  เพราะเด็กได้เรียนรู้จากการใช้มือเพื่อที่จะสื่อสารออกมา ทำให้สมองต้องแปลความสัมพันธ์ของคำศัพท์และท่าทาง ทำให้เกิดความเข้าใจ (comprehension) ทำท่านี้แปลว่าอะไร
  3. ช่วยลดความเครียดระหว่างลูกและพ่อแม่ และยังช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ
  4. ลดความก้าวร้าวของเด็ก เช่น การกัด การตี เนื่องจากลูกสามารถอธิบายความต้องการออกมาได้
  5. สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก
  6. ช่วยให้พ่อแม่สังเกตและตอบสนองลูกได้มากขึ้น
  7. ผลระยะยาวที่ดีกับการอ่านการเขียนของลูก

อ่านต่อ >> “Baby Sign จะทำให้ลูกพูดช้าหรือไม่” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up