12ข้อคิด กับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีปัญญา

ผู้มีปัญญา

4. อย่ารีบร้อนให้ลูกของท่านเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เด็กๆ ควรเติบโตสมวัย ความฉลาดเกินวัยจะทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ยากยิ่ง

5. ท่านใช้คำว่าเลี้ยงลูกเพื่อการสื่อสารได้ แต่ในแง่ของความรู้สึก ท่านไม่ควรรู้สึกว่าท่านกำลังเลี้ยงลูกอยู่ ความรู้สึกว่าท่านกำลังเลี้ยงลูก เป็นความรู้สึกที่รัดกุมเกินไป ขอให้ท่านรู้สึกว่า กำลังเรียนรู้จากลูกจะดีกว่า เพราะคำว่าเรียนรู้ทำให้ท่านกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้ง การเป็นนักเรียนย่อมสนุกกว่าการเป็นศาสตราจารย์ไปไหนๆ

6. แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมมีประสบการณ์ แต่ท่านไม่ควรถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดไปสู่ลูกของท่าน บางสิ่งจงถ่ายทอด บางสิ่งจงเก็บงำ แม้ใช้ประสบการณ์เก่าแก่ของตนในการเลี้ยงลูกทั้งหมด ลูกย่อมมีชีวิตไม่ต่างจากท่าน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

7. พ่อแม่ที่พูดว่า “ไม่ต้องการอะไรจากลูก ขอแค่ให้ลูกมีความสุข”คือพ่อแม่ที่มีความต้องการยิ่งกว่าพ่อแม่ชนิดไหน เพราะท่านจะทำอะไรวุ่นวายอีกหลายอย่าง เพื่อให้ลูกของท่านมีความสุข ท่านกลายเป็นพ่อแม่ขี้ขลาดที่ไม่ยอมรับว่า ความทุกข์คือส่วนหนึ่งของชีวิต จงคิดใหม่ จงมองว่า นอกจากความสุขแล้ว ลูกของท่านจำเป็นต้องมีความทุกข์ด้วย ไม่ใช่ความรักและความสุขเท่านั้นที่ทำให้ลูกของท่านแข็งแกร่ง ความทุกข์ก็เช่นกัน

8. สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด อย่าให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกของท่านเพียงอย่างเดียว ลูกของท่านควรได้รับทั้งสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่อยู่ตรงกลาง และสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เพื่อที่ลูกท่านจะมีชีวิตกว้างใหญ่ดังท้องฟ้า

อ่านต่อ >> ข้อคิดดีๆ กับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็น ผู้มีปัญญา” คลิกหน้า 3

ผู้มีปัญญา

4. อย่ารีบร้อนให้ลูกของท่านเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เด็กๆ ควรเติบโตสมวัย ความฉลาดเกินวัยจะทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ยากยิ่ง

5. ท่านใช้คำว่าเลี้ยงลูกเพื่อการสื่อสารได้ แต่ในแง่ของความรู้สึก ท่านไม่ควรรู้สึกว่าท่านกำลังเลี้ยงลูกอยู่ ความรู้สึกว่าท่านกำลังเลี้ยงลูก เป็นความรู้สึกที่รัดกุมเกินไป ขอให้ท่านรู้สึกว่า กำลังเรียนรู้จากลูกจะดีกว่า เพราะคำว่าเรียนรู้ทำให้ท่านกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้ง การเป็นนักเรียนย่อมสนุกกว่าการเป็นศาสตราจารย์ไปไหนๆ

6. แน่นอนว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมมีประสบการณ์ แต่ท่านไม่ควรถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดไปสู่ลูกของท่าน บางสิ่งจงถ่ายทอด บางสิ่งจงเก็บงำ แม้ใช้ประสบการณ์เก่าแก่ของตนในการเลี้ยงลูกทั้งหมด ลูกย่อมมีชีวิตไม่ต่างจากท่าน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

7. พ่อแม่ที่พูดว่า “ไม่ต้องการอะไรจากลูก ขอแค่ให้ลูกมีความสุข”คือพ่อแม่ที่มีความต้องการยิ่งกว่าพ่อแม่ชนิดไหน เพราะท่านจะทำอะไรวุ่นวายอีกหลายอย่าง เพื่อให้ลูกของท่านมีความสุข ท่านกลายเป็นพ่อแม่ขี้ขลาดที่ไม่ยอมรับว่า ความทุกข์คือส่วนหนึ่งของชีวิต จงคิดใหม่ จงมองว่า นอกจากความสุขแล้ว ลูกของท่านจำเป็นต้องมีความทุกข์ด้วย ไม่ใช่ความรักและความสุขเท่านั้นที่ทำให้ลูกของท่านแข็งแกร่ง ความทุกข์ก็เช่นกัน

8. สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด อย่าให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกของท่านเพียงอย่างเดียว ลูกของท่านควรได้รับทั้งสิ่งที่ดีที่สุด สิ่งที่อยู่ตรงกลาง และสิ่งที่เลวร้ายที่สุด เพื่อที่ลูกท่านจะมีชีวิตกว้างใหญ่ดังท้องฟ้า

อ่านต่อ >> ข้อคิดดีๆ กับวิธีเลี้ยงลูกให้เป็น ผู้มีปัญญา” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up