แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 พัฒนาด้านภาษา

Alternative Textaccount_circle
event
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด ป.1 ใบงาน แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 ทบทวนบทเรียน ฝึกทำแบบฝึกหัดซ้ำๆ ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 พัฒนาด้านภาษา

นอกจากภาษาไทยแล้ว ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ 2 ที่มีความจำเป็นในยุคปัจจุบัน การติดต่อค้าขายกับต่างชาติยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านจึงส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของลูก โดยการให้เริ่มเรียนตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งจะทำให้เด็กพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ทีมกองบรรณาธิการ ABK จึงได้นำ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 มาฝากคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1
                        แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1

แจกฟรี!! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 พัฒนาด้านภาษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

Lesson 1 Alphabet                        เรื่องพยัญชนะ

Lesson 2 Number                         เรื่องตัวเลข

Lesson 3 Day of the week            เรื่องวัน

Lesson 4 Months of the Year      เรื่องเดือน

Lesson 5 Colors                              เรื่องสี

Lesson 6 Greeting                          เรื่องการทักทาย

Lesson 7 Family                              เรื่องครอบครัว

Lesson 8 Friends                             เรื่องเพื่อน

Lesson 9 Body                                  เรื่องร่างกาย

Lesson 10 animals                           เรื่องสัตว์

Lesson 11 Food and Drink             เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

Lesson 12 School                             เรื่องโรงเรียน

Lesson 13 Classroom                      เรื่องห้องเรียน

Lesson 14 Expression                     เรื่องลักษณะท่าทาง

 

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน – วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

Lesson 1 Alphabet                                       เรื่องพยัญชนะ

Lesson 2 a/an                                               เรื่อง a/an

Lesson 3 Singular Noun/Plural noun      เรื่องคำนามเอกพจน์ คำนามพหูพจน์

Lesson 4 This/That                                      เรื่อง นี่ โน่น

Lesson 5 These/Those                                 เรื่อง เหล่านี้ เหล่าโน้น

Lesson 6 Greeting                                         เรื่องการทักทาย

Lesson 7 Number                                          เรื่องตัวเลข

Lesson 8 a e i o u                                           เรื่องสระ

Lesson 9 Pronoun                                         เรื่องคำสรรพนาม

Lesson 10 Food and Drink                          เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

Lesson 11 in/on/under                                 เรื่อง ใน บน ใต้

Lesson 12 Careers                                          เรื่องอาชีพ

Lesson 13 Place                                               เรื่องสถานที่

 

อ่านต่อ…แจกฟรี!! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 พัฒนาด้านภาษา คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

keyboard_arrow_up