โรงเรียนสองภาษา

4 ข้อที่บอกได้ว่าให้ลูกเข้าเรียน โรงเรียนสองภาษา ดียังไง?

event
โรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนสองภาษา

ปัจจุบันนี้มีโรงเรียนมากมายเป็นตัวเลือกให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เลือกห้ลูกได้เข้าเลือกไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนอินเตอร์ โรงเรียนทางเลือก รวมถึง โรงเรียนสองภาษา ในขณะที่โรงเรียนแต่ละประเภทต่างก็มีหลักสูตรและการสอนที่แตกต่างกัน สำหรับคุณพ่อคุณที่กำลังมองหาข้อมูลโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา (English Program) มาดูกันค่ะว่าโรงเรียนประเภทนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างไร

โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา (English Program) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อคือ อีพี (EP) เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ แต่มีข้อแตกต่างต่างคือ จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นบางวิชา เช่น วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและประเพณี วัฒนธรรมไทย โดยแต่ละโรงเรียนก็มีสัดส่วนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแตกต่างกันไปตามจำนวนขั้นต่ำที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ เช่น

  • ระดับอนุบาลสอนภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน 50% ของการเรียนการสอนทั้งหมด
  • ระดับประถมจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา
  • ระดับชั้นมัธยมเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคม

สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เปิดหลักสูตร English Program โดยเฉพาะ ก็อาจนับรวมเป็นโรงเรียนสองภาษาได้ หรือบางโรงเรียนจะสอนภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศอีก 1 ภาษา ซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และบางแห่งมีการสอนถึง 3 ภาษา ทั้งไทย-อังกฤษ-จีน ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะต้องผ่านการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเช่นกัน

4 ข้อที่บอกได้ว่าให้ลูกเข้าเรียน โรงเรียนสองภาษา ดียังไง

โรงเรียน English program

1.ดีต่อพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้

การเรียนในหลักสูตรสองภาษานั้นช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เพราะสมองได้รับการกระตุ้นให้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ของสองภาษา นักเรียนที่เรียนสองภาษาที่สามารถสื่อสารสองภาษาสลับไปมาได้ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาทักษะในการจดจำ และแยกแยะได้ดี เนื่องจากมีกระบวนการเรียนรู้ในการผสมคำ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ตลอดจนเกิดทักษะในการแปล และตีความความหมายของคำได้ นอกจากนั้นเด็กที่เรียนสองภาษาจะมีทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมถึงทักษะในการทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

เด็กที่เรียนโรงเรียนสองภาษาจะได้รู้จักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ไปในตัวตั้งแต่เริ่มแรก จึงทำให้มีการพัฒนาด้านภาษาที่ค่อนข้างดีกว่าเด็กโรงเรียนปกติ รวมถึงการเรียนการสอนของโรงเรียนสองภาษาที่เน้นการให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นเด็กจะกล้าคิด กล้าแสดงออก และบอกได้ว่าตัวเองต้องการอะไร และหากเด็กจะสอบเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศก็จะค่อนข้างได้เปรียบ เพราะโรงเรียนสองภาษาบางโรงเรียนที่มีหลักสูตรจากต่างประเทศ จะมีการใช้คะแนนสอบและการวัดผลของโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับเรียนต่อได้เลย

2.ดีต่อการศึกษาต่อในระดับสูง

เด็กที่ได้เรียนรู้สองภาษาขึ้นไป จะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ และข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลายทั้งจากในและต่างประเทศมาใช้ในการเรียน การค้นคว้าวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ

3.ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

นักเรียนในโรงเรียนสองภาษาจะเติบโตมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลายกว่านักเรียนทั่วไป เพราะในโรงเรียนอาจมีครูและเพื่อนร่วมชั้นชาวต่างชาติที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งการได้ใช้ภาษาสื่อสารจะทำให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขวาง มีมุมมองใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมอื่นได้เป็นอย่างดี

4.ดีต่อวิชาชีพและการทำงานในอนาคต

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสองภาษามักจะมีข้อได้เปรียบเวลาสมัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน การเคยชินจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ทำให้เกิดคล่องแคล่วในการใช้ภาษาสื่อสาร

อ่านต่อโรงเรียนสองภาษา vs โรงเรียนนานาชาติ ต่างกันยังไง คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนสองภาษา
Author Rating
41star1star1star1stargray

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up