อุทาหรณ์ เด็กวัย 4 ขวบ เสียชีวิตเพราะ ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบมีฮู้ด เป็นเหตุ!

event

เด็กผูกคอ

ข้อควรรู้ : เด็กปฐมวัย ช่วงอายุก่อน 7 ขวบ เด็กชอบเล่นเลียนแบบ และแยกไม่ออกว่าสิ่งใดจริงและสิ่งใดไม่จริง อะไรเป็นสิ่งที่จินตนาการและสมมติ เมื่อเด็กให้ดูโทรทัศน์มักจะเลียบแบบอันตรายเช่นเล่นการปีน การต่อสู้ การต่อย การฟันดาบ ฯลฯ ดังนั้น เมื่อให้เด็กดูโทรทัศน์จึงต้องคัดเลือกเรื่องและดูแลเด็กเป็นพิเศษ

ข้อดีของการสอนลูกเรื่องอุบัติเหตุ

การที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุ จะเกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้เด็กปฏิบัติตนเหมาะสม เพื่อที่จะช่วยลดความพิการและการเสียชีวิตของเด็กเป็นหลักสำคัญ ทั้งนี้เพราะการสอนเรื่องอุบัติเหตุจะทำให้เด็กได้รับความรู้ ได้รับการฝึกทักษะการคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตรายเพราะมีเจตคติที่ดีต่อการรักสุขภาพของตนดังนี้คือ

  • เด็กจะได้รับความรู้ถึงเหตุและผลที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะเหตุที่เกิดจากตัวเด็กเอง และรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุนั้นด้วยวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อรักษาชีวิตของตนเองได้ เช่น รู้ว่าการจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็นอันตรายทำให้เกิดไฟฟ้าดูด รู้ว่า มีดและส้อมเป็นของแหลมคมไม่ใช่ของเล่น การที่ผู้ใหญ่ห้ามเล่นควรเชื่อฟัง สำหรับส้อมและไม้แหลมใช้จิ้มอาหาร เด็กๆ ไม่ควรจิ้มอาหารแล้วเดินหรือวิ่งรับประทานไปเพราะหากหกล้ม ส้อมและไม้แหลมเสียบลูกชิ้น/เนื้อ จะทิ่มร่างกายหรือตาให้เราได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
  • เด็กจะได้ฝึกการสังเกตสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตนได้ ได้แก่ สภาพธรรมชาติที่เป็นภัย เช่น คลื่นลมแรงชายฝั่งทะเล ฝนตกหนัก น้ำท่วม ฯลฯ หรือสิ่งแวดล้อมที่คนเราสร้างขึ้นและเป็นภัยได้ เช่น บริเวณก่อสร้าง ของเล่นที่ชำรุด วัตถุระเบิดที่มักเป็นของแปลกที่เด็กไม่รู้จักมาก่อน การเล่นของมีคม สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น
  • เด็กจะได้รับการปลูกฝังเจคติที่ดีให้รักสุขภาพของตนเอง ด้วยการไม่ประมาท ในการเล่น การเดิน หรือการใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีสติ
  • การสอนให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตนเรื่องอุบัติเหตุและการป้องกันมีประโยชน์ต่อเด็ก ที่ช่วยให้เด็กอยู่รอด และปลอดภัย มีสุขภาพสมบูรณ์ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีความสุข

นอกจากนี้หากพูดถึงอันตรายนอกบ้านที่จะเกิดขึ้นกับเด็กได้มากที่สุด คือ อุบัติเหตุจากการจราจร ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกออกนอกบ้าน ควรดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยหากเด็กนั่งรถยนต์ควรให้เด็กนั่งที่เบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัย หรือเด็กเล็กควรนั่งคาร์ซีท จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุ ส่วนเด็กที่นั่งรถจักรยานยนต์ ให้เด็กสวมหมวกนิรภัยขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้ศีรษะได้รับการกระแทก

บทความแนะนำควรอ่านไม่ติดคาร์ซีท! รถเสียหลักชนที่กั้นขอบทาง ทารกวัย 8 เดือน กระเด็นตกเสียชีวิต

เพราะสิ่งที่น่ากังวลสำหรับเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุคือการกระทบกระเทือนทางศีรษะ เพราะเด็กอาจเสียชีวิตได้โดยง่าย หรืออาจจะพิการไปตลอดชีวิต รวมถึงการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เช่น ตับและม้าม เพราะเด็กจำนวนมากไม่สามารถร้องบอกอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้ จึงอาจทำให้เกิดภาวะของการเสียเลือดมาก ทำให้ช็อค หมดสติ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการฉุกเฉินที่ร้ายแรง ดังนั้นหากเด็กประสบอุบัติเหตุควรรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือในทันที

เพราะอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กประการหนึ่ง และ เกิดจากความประมาทประการหนึ่ง ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่ยึดหลักคิดว่า ป้องกันดีกว่าแก้ไข การป้องกันอุบัติเหตุโดยการสอนให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึง เหตุที่เกิด และผลที่ได้รับ ฝึกให้เด็กคิด และ ฝึกการปฏิบัติตน เพื่อไม่ให้ประมาท เพราะอันตรายต่างๆ ที่เกิดกับเด็กจะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพไม่ดีและไม่เจริญเติบโตสมบูรณ์ต่อไป

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก!


ข่าวอ้างอิงจาก : metro.co.uk

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.khaosod.co.th , taamkru.com

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up