สิทธิ์บัตรทอง

ของขวัญจากสปสช. เพิ่ม สิทธิ์บัตรทอง ให้แม่และเด็ก

Alternative Textaccount_circle
event
สิทธิ์บัตรทอง
สิทธิ์บัตรทอง

ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ สปสช. ได้เพิ่ม สิทธิ์บัตรทอง ให้กับแม่และเด็กทุกคน ในการทำฟัน ตรวจคัดกรอง ฉีดวัคซีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ของขวัญจากสปสช. เพิ่ม สิทธิ์บัตรทอง ให้แม่และเด็ก

“วาระดิถีขึ้นปีใหม่ สปสช.ในฐานะหน่วยงานดำเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสุขภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านการรักษา แต่ สปสช.ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อมอบรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ มีสุขภาพที่ดี พลานามัยแข็งแรง และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2563 นี้”

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความสุขให้กับชีวิต เช่นเดียวกับการเข้าถึงการรักษาเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรค ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบอร์ด สปสช.ได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และในปี 2563 นี้ สปสช.ขอมอบของขวัญสิทธิประโยชน์ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศในช่วงปีใหม่นี้ โดยสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับแม่และเด็ก มีดังนี้

เด็กเล็กและเด็กโต

  1. เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็นที่มีราคาแพง ซึ่งก็คือ ยาริทูซิแมบ (Rituximab) รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด NHL (Non-Hodgkin lymphoma) ในเด็ก ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในไทย
  2. เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหลายรายการ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus Vaccine) ในทารกอายุ 2-6 เดือน ซึ่งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่เข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากไวรัสโรต้า
  3. ป้องกันฟันผุด้วยการ เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี โดยสิทธิประโยชน์นี้ ทางสปสช. ได้ปรับระบบการเบิกจ่ายโดยเพิ่มเติมรายการเบิกจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเบิกจ่ายของหน่วยบริการอีกด้วย
วัคซีนโรต้า
วัคซีนโรต้า สิทธิ์บัตรทอง

ผู้หญิงและแม่ท้อง

  1. ผู้หญิงทุกคน สามารถใช้ สิทธิ์บัตรทอง ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) เป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม ซึ่งจะช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงเมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน
  2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยการให้บริการตรวจและป้องกันสุขภาพช่องปากให้แก่แม่ท้องทุกคน ทั้งยังปรับการเบิกจ่ายการตรวจนี้ให้เป็น 1 ในรายการเบิกจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ

นอกจากแม่และเด็กแล้ว ทางสปสช. ยังได้มอบของขวัญปีใหม่ปี 2563 ให้ได้ทั่วถึงทุกกลุ่มคน ทุกเพศ และทุกวัย โดยการเพิ่ม สิทธิ์บัตรทอง ดังต่อไปนี้ (อ่านต่อหน้าที่ 2)

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ สปสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563 เพิ่ม สิทธิ์บัตรทอง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up