ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี ปี 2563 สิทธิประโยชน์ที่พ่อแม่ต้องรู้

event
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี อะไรได้บ้าง?

1.ลดหย่อนภาษีส่วนตัว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 60,000 บาท เมื่อยื่นแบบแสดงรายการก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ได้ทันที
 • ค่าใช้จ่ายคู่สมรส 60,000 บาท (ไม่มีรายได้) ใช้ได้ในกรณีคู่สมรสจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 • ค่าเลี้ยงดูบุตร คนละ 30,000 บาท (บุตรคนที่ 2 เกิดตั้งแต่ 2561 เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท)
 • ค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตรตามที่จ่ายจริง สูงสุดท้องละไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ คนละ 30,000 บาท หากเราหรือคู่สมรสมีคุณพ่อ คุณแม่อายุมากกว่า 60 ปี

2.ลดหย่อนภาษีประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ

 • ประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบประกันชีวิตตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันสุขภาพพ่อแม่ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีพ่อแม่ที่ไม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • ประกันชีวิตคู่สมรส (ไม่มีเงินได้) ตามที่จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนภาษี 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 200,000 บาท

3.ลดหย่อนภาษีการลงทุน

 • กองทุนรวมระยะยาว (LTF) ซึ่งปีนี้เป็นปีสุดท้าย สามารถลดหย่อนได้ตามมาตรการของรัฐ เน้นลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี สำหรับการซื้อตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ลงทุนไว้ในสินทรัพย์หลายประเภท ใช้ในการวางแผนเกษียณ ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท แต่มีเงื่อนไขคือ
  • ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี (แต่ถ้าผิดเงื่อนไขสามารถผิดได้ 1 ปี)
  • ต้องซื้อขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือ 5,000 บาท
  • ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุครบ 55 ปี จึงจะสามารถขายได้
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข. ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 500,000 บาท สามารถเพิ่มได้โดยขอเปลี่ยน % ที่กำหนดกับนายจ้าง
 • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวน 13,200 บาท
 • เงินประกันสังคม สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

หมายเหตุ: ยอดรวมของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ + กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุนการออมแห่งชาติ + ประกันชีวิตแบบบำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ลดหย่อนภาษี
เงินประกันสังคม สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

4.ลดหย่อนภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • การท่องเที่ยว แบ่งเป็น เที่ยวเมืองหลัก 15,000 บาท เที่ยวเมืองรอง 20,000 บาท รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 30 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 เฉพาะค่าทัวร์ และที่พัก
 • การใช้จ่าย ได้แก่
  • ค่าลดหย่อนซื้อสินค้า OTOP 15,000 บาท ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562
  • ค่าลดหย่อนซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา 15,000 บาท ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
  • ค่าลดหย่อนซื้อหนังสือหรืออีบุ๊ค 15,000 บาท
  • ค่าลดหย่อนช็อปช่วยชาติ 15,000 บาท ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

5.ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก

ลดหย่อนซื้อบ้านหรือคอนโดหลังแรก ไม่เกิน 200,000 บาท โดยต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ภายในช่วง 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562  สามารถลดหย่อนภาษี ปี 2562 ปีเดียวเต็มจำนวน

6.ลดหย่อนภาษีการบริจาค

 • บริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • บริจาคเพื่อการศึกษา กีฬา พัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ จะได้ลดหย่อน 2 เท่าของเงินบริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • บริจาคแก่พรรคการเมือง ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ทราบแล้วว่าอะไรบ้างที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ก็เตรียมความพร้อม และวางแผนกันให้ดี เพราะจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สอบดี, TNN

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิก!!

ฝากเงินให้ลูก เทียบเงินฝากปลอดภาษี ธนาคารไหนดอกเบี้ยสูง?

ได้เพิ่มอีก 60,000! ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2 มีผลบังคับใช้แล้ว!

แม่เฮ! คลังออกกฎ ยกเว้นภาษี ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร

รวม 5 สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนภาษี คู่สมรส

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up