ศบศ.แจกเงิน 3000 บาท

ศบศ.แจกเงิน 3000 บาท ใช้ซื้อของเซเว่น-ห้าง ได้สิทธิ์ถึง 15 ล้านคน

account_circle
event
ศบศ.แจกเงิน 3000 บาท
ศบศ.แจกเงิน 3000 บาท

แจกเงินจุก ๆ 15 ล้านคน ศบศ.แจกเงิน 3000 บาท มีเงื่อนไขเพียงอายุ 18 ปีขึ้นไป คุณพ่อคุณแม่รอเช็ครายละเอียดได้เลย

ศบศ.แจกเงิน 3000 บาท แจกให้ 15 ล้านคนได้ช้อป

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ประกาศข่าวดีภายหลังการประชุม ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ คือการแจกเงิน 3000 บาท ให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้ซื้อของเซเว่น-ห้าง ได้สิทธิ์ถึง 15 ล้านคน

กระตุ้นเศรษฐกิจไทย แจกเงิน 3,000 บาท ให้ช้อปของกินของใช้

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนทหารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบศ. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ศบศ.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2 มาตรการหลัก โดยมาตรการแรกเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ มีวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท สำหรับวัตถุประสงค์หลักของมาตรการนี้ ก็เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการบริโภค พร้อมกับช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป ที่ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย

ส่วนรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการดังกล่าวมีดังนี้

  • รัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน
  • หากได้รับเงิน 3,000 บาท จะให้เวลาใช้ 3 เดือน โดยจะกำหนดให้ใช้วันละ 100-250 บาท
  • เมื่อได้สิทธิจะนำเงินไปใช้กับร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่มาลงทะเบียน ทั้งยังเปิดให้ซื้อของในร้านค้าเซเว่น และในห้างสรรพสินค้าได้
  • การซื้อของจะเป็นแบบร่วมจ่าย โดยผู้ซื้อจะจ่าย 50% และรัฐจะจ่ายให้ 50%
  • ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน ประมาณ 15 ล้านคน

สำหรับกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งจะครอบคลุมไปถึง ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า ผ่านกลไกการดำเนินงานผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงการคลังไปจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอต่อ ศบศ. ในอีก 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี โดยคาดว่า โครงการนี้จะเริ่มได้ในเดือนตุลาคม 2563 นี้

ทั้งนี้ รัฐบาลจะใช้เงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในโครงการนี้จำนวน 4.5 หมื่นล้านบาท ใช้ในโครงการนี้ เมื่อรวมกับที่ผู้ได้สิทธิต้องออกด้วย จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ 9 หมื่นล้านบาท

มาตรการการจ้างงาน

อีกหนึ่งมาตรการที่ ศบศ.เห็นชอบคือ มาตราการการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ โดยรัฐบาลจะสมทบจ่ายกับนายจ้าง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 – ต.ค. 2564 วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมจำนวน 260,000 อัตรา วงเงินรวม 2.3 หมื่นล้านบาท สำหรับอัตราจ้างตามวุฒิการศึกษาดังนี้

  1. ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เดือนละ 11,500 บาท
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,400 บาท

รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเงินค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน แต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม มีการยืนยันตัวตนผ่าน กระทรวงแรงงาน และต้องมีเงื่อนไขเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีที่ลูกจ้าง ลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้) ขณะที่ ลูกจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการจาเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) มีสัญชาติไทย และ (2) อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน กว่า 25 ปี ซึ่งสาเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563

 

หากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีรายละเอียดอย่างไร แนะนำให้ติดตามในแฟนเพจ Amarin Baby & Kids หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่ จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ

อ้างอิงข้อมูล : bangkokbiznews และ posttoday

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ผู้ประกันตนได้เฮ ครม. ไฟเขียวลดหย่อน เงินสมทบประกันสังคม เหลือ2% นาน 3 เดือน

ออมเงินให้ลูก สลากออมทรัพย์ธนาคารไหน ผลตอบแทนดี ลุ้นโชคเยอะ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64 ใกล้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว อายุ 60 ปีขึ้นไปเตรียมตัวเลย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up