ลงทะเบียนว่างงาน

เปิด ลงทะเบียนว่างงาน รับเงินชดเชย โดนเลิกจ้าง หยุดทำงานเพราะพิษโควิด-19

ลงทะเบียนว่างงาน
ลงทะเบียนว่างงาน

ประกันสังคมอัดฉีดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง พนักงานบริษัท ที่โดนเลิกจ้าง หรือต้องหยุดพักงานจากพิษโควิด-19 ระบาดหนัก หลังมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงในหลายพื้นที่ พร้อมเปิดให้ ลงทะเบียนว่างงาน เงื่อนไขพิเศษ พร้อมปรับอัตราเงินชดเชยให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยรายได้ที่เสียไป

ลงทะเบียนว่างงาน แล้วได้สิทธิรับเงินชดเชยส่วนใดบ้าง ?

ภายหลังการประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาระยะหนึ่งและยังต้องดำเนินต่อไปอีก 1 เดือน ทั้งการปิดห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง สถานบริการ สนามกีฬา ฟิตเนส และสถาบันสอนต่างๆ  รวมถึงการประกาศปิดร้านค้าในช่วงเวลา 23.00 -05.00 น. ในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง ทั้งเจ้าของกิจการ พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงพนักงานลูกจ้างที่ตกงาน หรือหยุดพักงานชั่วคราวทันทีนับแสนคน

ลงทะเบียนว่างงาน

รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-12 ในระยะที่ 2 โดยส่วนแรก เป็นการดูแลผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม (กลุ่มแรงงานนอกระบบ) โดยจะสนับสนุนเปิดให้ ลงทะเบียนรับเงิน 5000 เพื่อให้มีค่าครองชีพเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน  รวม 15,000 บาท  (เมษายน-มิถุนายน 2563)  อ่านวิธีลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท ได้ที่นี่

พนักงาน ลูกจ้างตามสิทธิประกันสังคม ได้เงินชดเชยหรือไม่

ส่วนลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างทั่วไป หรือผู้ทำอาชีพอิสระที่ส่งประกันสังคมด้วยตัวเอง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ใน 2 ลักษณะ ได้แก่

  1. กรณีนายจ้างให้หยุดงานเพื่อกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย

  2. กรณีภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งให้ผลลูกจ้างไม่สามารถทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้าง

ทางสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้มีการ ลงทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทั้งหมด 2 มาตรการหลัก ดังต่อไปนี้

  • การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อนายจ้างไม่ให้ทำงานเพราะต้องกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

เมื่อผู้ประกันตนมา ลงทะเบียนว่างงาน จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นเป็น 60 % ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน แต่ไม่เกิน 90 วัน จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปก่อนหน้านี้ ให้ได้รับค่าชดเชย 50 % ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน แต่ไม่เกิน 180 วัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินกระเป๋าให้มากขึ้นสำหรับการใช้สอยในชีวิตประจำวัน

ลงทะเบียนว่างงาน

  • ในกรณีถูกเลิกจ้าง หรือหยุดพักงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจาก “ภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค” เมื่อเข้าไป ลงทะเบียนว่างงาน ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยในกรณีว่างงานเพิ่มเป็น 62 % ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่ง แต่ไม่เกิน 90 วัน เพิ่มขึ้นจากเดิม

คุณพ่อคุณแม่ที่ยังทำงานกันอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกจ้างเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเช่นกัน โดยให้สิทธิพนักงานตามสิทธิประกันสังคมที่ยังทำงานอยู่ รวมถึงเจ้าของกิจการ สามารถลดอัตราเงินสมทบนายจ้างให้เหลือเพียง 4 % ส่วนลูกจ้างให้เหลือ 1 %  เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 รายละเอียดตามภาพ

ลงทะเบียนคนว่างงาน

อ่านต่อ มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างประกันสังคม และเจ้าของกิจการ เพิ่มที่หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up