หยอดโรต้า

หยอดโรต้า ฟรี!! ปี 2562 แม่ๆ อย่าลืมพาลูกไปรับวัคซีน

event
หยอดโรต้า
หยอดโรต้า

แม่ๆ จ๋า ม.ค. 2562 อย่าลืม! เตรียมพาลูกน้อยไป หยอดโรต้า วัคซีนป้องกันท้องเสีย ฟรี!! เพื่อป้องกันลูกเป็นโรคอุจจาระร่วง กันนะคะ

หยอดโรต้า ฟรี!! ปี 2562 แม่ๆ อย่าลืมพาลูกไปรับวัคซีน

บ้านไหนที่มีลูกน้อยวัย 2 เดือน และมีภูมิลำเนา อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ คุณแม่สามารถพาไป หยอดโรต้า หรือ วัคซีนป้องกัน โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าได้ ฟรี!!

โดยเรื่องนี้ นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยว่า ทาง กทม.ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเด็กเล็ก โดยเฉพาะวัยแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี

ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่พบว่า… ส่วนใหญ่มักเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรต้า และเนื่องด้วยประเทศไทยในปัจจุบันก็มีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อน หนาวและมีฝนตก จึงทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กเล็กหรือผู้ใหญ่อาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย

ลูกวัยแรกเกิด – 5 ขวบ เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโรต้า 

ซึ่งโรคอุจจาระร่วง กุล่มที่เสี่ยงเป็นมากที่สุดคือ ในเด็กเล็กตั้งแต่ แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี โดยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของลูกน้อยที่กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต ทำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและทรัพยากรบุคคลที่ต้องรับภาระในการดูแลเด็กป่วย

อ่านต่อ >> สถานที่ที่พ่อแม่สามารถพาลูกไปหยอดวัคซีนไวรัสโรต้า ฟรี!” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up