อาหารบํารุงครรภ์

รีบไปรับ! แจกฟรี “นม-ไข่” อาหารบํารุงครรภ์ ที่แม่ต้องได้กิน (มีรายละเอียด)

event
อาหารบํารุงครรภ์
อาหารบํารุงครรภ์

แม่ท้องรีบไปรับ..แจกฟรี “นม-ไข่” อาหารบํารุงครรภ์ ที่แม่ต้องกิน ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก รับได้ที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน

แจกฟรี “นม-ไข่” อาหารบํารุงครรภ์ ที่แม่ต้องกิน

นมและไข่ ถือเป็นหนึ่งใน อาหารบํารุงครรภ์ ที่สำคัญสำหรับแม่ท้อง เพราะการตั้งครรภ์เป็นระยะที่มีการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ เกิดขึ้นมากกว่าปกติ และอัตราการเติบโตของทารกในครรภ์จะสูงกว่าระยะอื่นๆ ของชีวิต ความต้องการสารอาหารและพลังงานระหว่างตั้งครรภ์จึงมีมากกว่าระยะอื่นๆ

ถ้าแม่ท้องได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กิน อาหารบํารุงครรภ์ ในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์และให้กำเนิดลูกทารกที่สมบูรณ์ด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าแม่ได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ ก็มักทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ลูกคลอดก่อนกำหนด แท้ง หรือโลหิตเป็นพิษขณะตั้งครรภ์ได้ รวมถึงลูกทารกที่เกิดมาอาจมีน้ำหนักแรกคลอดน้อย ซึ่งจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กต่อไปในอนาคต

อาหารบํารุงครรภ์

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุ่มแม่ตั้งครรภ์ แม่หลังคลอด และลูกทารกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจน กรมอนามัยจึงได้ทำโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการมารดาและทารกเชิงรุก (เสริม อาหารบํารุงครรภ์ นม-ไข่) ขึ้น เพื่อให้ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้กับหญิงตั้งครรภ์ คุณแม่และทารกหลังคลอด ป้องกันภาวะซีดก่อนคลอด พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อันจะส่งผลให้ทารกแรกคลอดมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าเกณฑ์และมีพัฒนาการสมวัยซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

อีกทั้งโครงการนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ แม่หลังคลอด และเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี (เด็กปฐมวัย) เพื่อให้ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กมีพัฒนาการสมวัยและเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ตลอดจนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่และเด็ก

โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน   มีดังนี้

  1. หญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์และมีผลการตรวจเลือดแล้ว
  2. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และอาศัยอยู่จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สามารถติดตามให้บริการสุขภาพที่บ้านได้
  3. สมัครใจปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน
  4. เป็นหญิงตั้งครรภ์

อาหารบํารุงครรภ์

บริการที่จะได้รับหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

1.หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการทุกรายจะได้รับการอบรมความรู้การดูแลสุขภาพ (โรงเรียนพ่อแม่) เพื่อให้ความรู้และเสริมทักษะการดูแลตนเองและการเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมการเป็นพ่อแม่คุณภาพ

2. ได้รับการติดตามบริการสุขภาพที่บ้าน ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด เด็กแรกเกิด – 5 ปี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.

3. ได้รับอาหารส่งเสริมสุขภาพ (นม-ไข่) ดังนี้

–  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ได้รับ นมสเตอริไลส์ 30 กระป๋อง  ไข่ไก่ 30 ฟอง ต่อเดือน จนกระทั่งคลอด
–  กลุ่มแม่หลังคลอด  หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ได้รับนมสเตอริไลส์ 30 กระป๋อง  ไข่ไก่ 30 ฟอง ต่อเดือน  ต่อเนื่อง 6 เดือน
หมายเหตุ   หากแม่หลังคลอดไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนได้ และเริ่มให้นมผงแก่เด็ก ก่อนอายุ 6 เดือน จะสิ้นสุดการรับนม-ไข่ทันที
– กลุ่มเด็ก 6 เดือน – 1 ปี  ได้รับ นมผง 600 กรัม 2 กล่อง ไข่ไก่ 30 ฟอง

ทั้งนี้การบริการที่จะได้รับหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เหมือนกัน สำหรับใครที่กำลังตั้งท้อง อยู่ สามารถไปติดต่อสอบถามการรับ “นม-ไข่” ได้ฟรี!! กับทาง รพ.สต. (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) หรือ โรงพยาบาลของอำเภอใกล้บ้านก่อน เพราะบางจังหวัดบางอำเภอก็ไม่ได้ได้เข้าร่วมโครงการนี้

แต่อย่างไรก็ดีหากไม่ได้รับของแจก และไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือมีฐานะอย่างไร คุณแม่ก็ไม่ควรเลี่ยงที่จะไป ฝากครรภ์ พร้อมกินอาหารบํารุงครรภ์ ที่มีประโยชน์นะคะ เพราะหากลูกน้อยได้รับการดูแลอย่างดีตั้งแต่ช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต ก็สามารถทำให้มีพัฒนาการที่ดีได้ ช่วยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้นะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.hatyaicity.go.thwww.yourfmhatyai.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิกที่ภาพด้านล่าง ⇓

เมนูคนท้อง บำรุงคุณแม่ท้อง และลูกน้อยในครรภ์

อาการคนท้อง1เดือน เป็นยังไง? พร้อม 5 เคล็ดลับดูแลแม่ท้องอ่อน

10 รายชื่อหมอสูติ หมอฝากครรภ์ฝีมือดี ที่แม่ท้องบอกต่อ

10 วิตามินคนท้อง ที่ควรกินเพื่อบำรุงแม่และลูกในท้อง

 

อาหารเพิ่มน้ำหนักทารกในครรภ์ เพื่อแม่ท้องไตรมาสที่ 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up