เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

ตอบชัดตรงนี้! เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

event
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

หากคุณแม่สงสัยว่า เงินอุดหนุนบุตรเข้าเมื่อไหร่ แล้วถ้า เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน หรือสามารถสอบถามกับหน่วยงานใดได้บ้าง Amarin Baby & Kids มีคำตอบของเรื่องนี้ มาฝากค่ะ

ไขข้อสงสัย? เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นสวัสดิการจากรัฐบาล ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวที่ยากจน ให้สามารถเลี้ยงดูได้ตั้งแต่แรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการอุดหนุนเงินให้จำนวน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ

สำหรับคุณแม่ที่ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไปแล้ว แต่สงสัยว่าหาก เงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้า แล้วจะสามารถติดต่อหน่วยงานไหนได้บ้าง

ทำไม เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า

อันดับแรกคุณแม่ควรจะตรวจสอบก่อนว่า ได้ยื่นเอกสารในการลงทะเบียนไปครบหรือไม่ หรือข้ามขั้นตอนใดไปบ้างหรือเปล่า … แต่หากลงทะเบียนไปแล้วและหมั่นใจว่าเอกสารครบ ทางหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็จะดำเนินการตรวจสอบสถานะครัวเรือน เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ผู้รับรองจะลงชื่อในแบบรับรองสถานะครัวเรือน จากนั้นหน่วยงานรับลงทะเบียนจะจัดทำประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ และลงประกาศเป็นเวลา 15 วัน

  • กรณีมีผู้คัดค้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย จะเป็นผู้พิจารณา หาก ไม่ผ่านการพิจารณา ก็จะแจ้งผู้ลงทะเบียน
  • กรณีไม่มีผู้คัดค้านหน่วยงานรับลงทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารที่นำมายื่น **หากเอกสารขาดหรือตกหล่นที่ขั้นตอนนี้ จะไม่มีรายชื่ออยู่ในประกาศผู้ได้รับสิทธิ์** แต่หากเอกสารครบ ก็จะประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใน 3 วัน ทำการ นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

จากนั้นทางรัฐก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์

 

อ่านต่อ >> “หากเงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ต้องติดต่อหน่วยงานไหน” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up