เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

ตอบชัดตรงนี้! เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน
เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

สำหรับเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร รัฐจะจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยจะต้องเป็นประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก หรือ กระแสรายวัน เท่านั้น มีทั้งหมด 3 ธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ซึ่งจะเป็นโอนเงินประจำเดือน กรณีกรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้ธนาคารแล้ว หากไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิได้ (Reject) กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ ดังนี้

 1. นำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังแทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
 2. ส่งรายงานตรวจสอบรายการนำเงินส่งคืนคลัง (Reject) พร้อมสำเนาใบนำฝากเงินเข้าบัญชีเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-In Slip) ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
 3. ส่งข้อมูลรายที่ Reject ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งข้อมูลที่แก้ไขถูกต้อง แล้วให้กรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายในรอบหรือเดือนถัดไป (ถ้ามี)

เงินอุดหนุนบุตร เข้าวันไหน

โดยจะโอน เงินอุดหนุนบุตร 2562 จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

1.บัญชีพร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 20 มี.ค. 62

2.บัญชีธนาคารทั่วไป จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 20 มี.ค. 62 *บัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารทั่วไปเข้าพร้อมกันนะคะ

▶️โอนตามเวลา เปิด – ปิด ธนาคารนะคะ
▶️ทางเจ้าหน้าที่จะทราบผลการจ่ายเงินเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วอีก 14 วัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ***ทั้งนี้คุณแม่สามารถดูความเคลื่อนไหวของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้จากเพจนี้เช่นกัน

 

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน

ทั้งนี้ในกรณีที่ยื่นเอกสารและทำตามขั้นตอนครบตามที่กำหนดแล้วแต่ เงินอุดหนุนบุตรยังไม่เข้า สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที

 • สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้

 • หรือโทรศัพท์ไปสอบถามที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 255 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. 02-306-8694, 02-306-8697-8  หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195 หรือเว็บไซต์ dcy.go.th

 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เลขที่ 818/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เว็บไซต์dcy.go.th โทร. 0-2651-6532

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเขต เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567

อย่างไรก็ตามสำหรับคุณแม่ ๆ ที่ทราบแล้วว่า เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ติดต่อที่ไหน เมื่อเช็กได้แล้ว และเงินเข้าบัญชีแล้ว ก็อย่าลืมนำเงินนั้นไปใช้ซื้อของที่จำเป็นสำหรับดูแลลูกน้อย ตามจุดประสงค์ที่รัฐบาลต้องการนะคะ นั่นก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวที่ยากจน ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมงาน Amarin Baby & Kids

 

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก : 


ขอบคุณข้อมูลจาก : csgmaster.dcy.go.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X