พาลูกไหว้พระ “11 วัดสำคัญสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” เป็นสิริมงคลให้ชีวิต

ไหว้พระ 11 วัด
ไหว้พระ 11 วัด

หากคุณพ่อคุณแม่คิดจะพาลูกไปไหว้พระ และกำลังมองหาวัดที่เป็นแบบวันเดียวไปได้หลายที่ Amarin Baby & Kids มีวัดดีๆ น่าไปมาแนะนำค่ะ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ พาลูก ไหว้พระ 11 วัด ในกรุงเทพฯ รับรองว่าแค่วันเดียวก็พาลูกน้อยเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลชีวิต อิ่มบุญกันทั้งครอบครัวได้แน่นอน

สำหรับลูกน้อยในชั้นปฐมวัย ถือว่าเป็นวัยแห่งการวางรากฐานพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การสอนให้เด็กรู้จักการเข้าวัดและฟังธรรมตามความเหมาะสมของพัฒนาการเด็ก ถือเป็นการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังการมีจิตใจที่ดีงามให้แก่ลูกได้ตั้งแต่วัยเยาว์

พาลูก ไหว้พระ 11 วัด สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ไหว้พระ 11 วัด

เมื่อมีเวลาว่าง หรือวันหยุด คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกน้อยเข้าวัดทำบุญ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาคุณธรรมด้านความสุภาพ โดยเฉพาะการมีความสุภาพในเรื่องการปฏิบัติตนขณะอยู่ในวัด การแต่งกายเพื่อไปวัดและฟังธรรม ตลอดจนการพูดจาและมารยาทของชาวพุทธที่ดีต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ลูกน้อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะอีกด้วย

และสำหรับครอบครัวไหนที่อยากพาลูกการเดินสายเที่ยวชมวัดวาอารามที่สวยงาม พร้อมกับทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลไปด้วย Amarin Baby & Kids มีวัดดีน่าพาลูกไปไหว้พระ 11 วัด มาฝาก ดังต่อไปนี้ค่ะ….

ไหว้พระ 11 วัด

โดย 11 วัด นี้เป็นวัดสำคัญซึ่งเคยเป็นและยังเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่างๆ ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์กว่าสองร้อยปี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ยังเป็นสองวัดซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ใต้ฐานพระประธาน จึงเป็นโอกาสดีที่คุณพ่อคุณแม่จะได้พาลูกน้อยมาสักการะพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์ไปในคราวเดียวกัน

ไหว้พระ 11 วัด

“วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร”

ไหว้พระ 11 วัด

ซึ่งวัดแรกที่แนะนำและเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว คือ “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร” ในอดีตเคยเป็นที่ประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 2, สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 3, สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 4 และสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่ 5

ไหว้พระ 11 วัด

ดูต่อ >> วัดสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ พาลูกไหว้พระเป็นสิริมงคลให้ชีวิต” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

keyboard_arrow_up