เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ผิดเพศ

เลี้ยงลูกไม่ให้ผิดเพศ ได้อย่างไร?

เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ผิดเพศ
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ผิดเพศ

สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ลูกเข้าใจถึงความเป็นผู้หญิง และผู้ชายของตัวเองอย่างเข้าใจ และไม่เกิดการสับสนเบี่ยงเบนความเป็นเพศหญิง เพศชายในตัวเด็ก พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกดังนี้

6 วิธีเลี้ยงลูกไม่ให้ผิดเพศ

คุณหมอนงพงา ลิ้มสุวรรณ มีคำแนะนำในการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่มีพฤติกรรมผิดเพศอยู่ 6 วิธี ดังนี้

  1. การฝากครรภ์ที่ถูกต้องเป็นการป้องกันไม่ให้แม่ได้รับฮอร์โมนเพศจากภายนอกอย่างไม่เหมาะสม
  2. ถ้าเด็กเกิดมามีอวัยวะเพศก้ำกึ่งเป็น 2 นัย ควรรีบปรึกษาแพทย์ให้แน่ชัดว่าเด็กควรถูกเลี้ยงให้เป็นเด็กหญิงหรือชาย จึงจะเหมาะสมที่สุดกับธรรมชาติที่ได้มา การตัดสินใจนี้ควรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ และควรก่อนที่เด็กจะมีอายุ 1 ปี เพื่อการเลี้ยงดูจะได้ไม่สับสนเด็กเองก็จะได้ไม่รู้สึกสับสน
  3. เลี้ยงเด็กตามเพศที่เด็กเกิดมา คือ เด็กหญิงควรเลี้ยงแบบเด็กหญิง เด็กชายควรเลี้ยงแบบเด็กชาย เคยพบบ่อยครั้งว่าพ่อแม่มีลูกชายหลายคนแล้วอยากไดลูกสาวมาก จึงจับลูกชายคนสุดท้องแต่งตัวเป็นหญิง เลี้ยงแบบเด็กหญิง
  4. พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจในพ่อแม่ของตน เด็กจะได้เอาอย่างบทบาทประจำเพศของตนได้ ไม่รู้สึกขัดแย้งหรือต่อต้านเพศของตนเอง
  5. พ่อ แม่ ลูก ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่น เด็กจะได้มีโอกาสใกล้ชิด มีเวลาที่พ่อ แม่ ลูกจะใช้ชีวิตร่วมกัน เรียนรู้จากกัน ซึ่งก็รวมถึงการเรียนรู้บทบาทประจำเพศตนด้วย เด็กสามารถไต่ถามสิ่งที่ตนอยากรู้ หาคำอธิบายหรือเหตุผลในเรื่องที่ตนไม่เข้าใจ มีปัญหาพ่อแม่ก็สามารถช่วยแก้ไขแต่เนิ่นๆ ให้ถูกต้องได้
  6. ถ้าเห็นว่าลูกมีหรืออาจมีพฤติกรรมผิดเพศ ควรรับแก้ไข ถ้าแก้ไขเองไม่ได้ก็ควรพาเด็กมาพบแพทย์ หรือปรึกษาผู้ที่สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ เช่น จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยา กุมารแพทย์ เป็นต้น พฤติกรรมตัวอย่างที่พบ เช่น เด็กชายอายุ 4 ปี ชอบขโมยกางเกงในพี่สาวไปใส่ บางทีก็เอากางเกงในผู้หญิงไปกอดนอนและดมหรือเด็กชายบางคนเกิดมีท่าทีกรีดกรายกระตุ้งกระติ้งมากผิดปกติ เป็นต้น2

 

Good to know… “การเบี่ยงเบนทางเพศอาจมากจากความผิดปกติของฮอร์โมน แต่การที่เด็กอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น มีทั้งพ่อและแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ก็มีส่วนในเรื่องนี้เช่นกัน เพราะสาเหตุที่ทำให้เด็กเบี่ยงเบนทางเพศนั้นมาจากความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผิดปกติ”

 

เลี้ยงลูกไม่ให้ผิดเพศ อาจทำได้ยากในสังคมปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้เลย เพราะหากพ่อแม่มีความรัก ความอบอุ่น และเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจอย่างใกล้ชิด ก็จะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นอย่างถูกทาง และมั่นใจในความเป็นหญิง ชายของตนเอง ได้อย่างภาคภูมิใจ …ด้วยความห่วงใยค่ะ

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทความเรื่องอื่นที่น่าสนใจคลิก!

เทคนิคเลี้ยงลูก ให้สุขภาพจิตแข็งแรง
อย่าเลี้ยงลูกเพื่อทำตามความฝันของพ่อแม่
ลูกมีพฤติกรรมไม่ตรงเพศ แก้ยากที่ตรงไหน


ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง
1,2ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ. เลี้ยงลูกไม่เห็ผิดเพศ. dmh.go.thmanager.co.th

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up