โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA โรคทางพันธุกรรมที่ไม่ควรมองข้าม

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA เป็นโรคหายากที่เกิดจากความผิดปกติของกรรมพันธุ์ในยีนด้อย ทำให้เซลล์ประสาทสั่งการสูญเสียการสามารถเกิดได้ในเด็กและเด็กแรกเกิด

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA โรคทางพันธุกรรม ที่ต้องรู้จัก! ก่อนคิดมีลูก

ปัจจุบันมีหลายครอบครัวเป็น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้า ซึ่งโรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม จึงจำเป็นที่แม่ท้องต้องรู้ก่อน เพื่อป้องกัน

keyboard_arrow_up