พาชม โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กิจกรรมดี เน้นให้เด็กๆมีความสุข เสมอภาค เติบโตอย่างมีศักยภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม : ถ้าเปรียบเด็กๆ คือเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์น้อยๆเหล่านั้นเกิดมาพร้อมกับศักยภาพของตน พาชม! โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม กิจกรรมดี เน้นให้เด็กๆมีความสุข เสมอภาค เติบโตอย่างมีศักยภาพ ศักยภาพที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่สามารถงอกงามเขียวชอุ่ม ให้พืชผลที่มีคุณค่า ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างงดงามหากได้ถูกปลูกในดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมสถานที่ที่ทุกเมล็ดพันธุ์น้อยๆจะได้รับการดูแลให้เติบโตงดงามในแบบของตัวเอง ที่ที่เด็กๆจะได้ “ชิมลาง” ทุกอย่าง ภาษา ศาสตร์ ศิลป์ กีฬา สุนทรียะ ได้สร้างรากฐานแห่ง “ทักษะและทุนชีวิต” ให้แข็งแกร่งพร้อมเผชิญชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ณ ที่แห่งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ค่ะ บรรยากาศด้านหน้าและภายในโรงเรียน เรียนก็ดี กีฬาก็เด่นนะ Robot ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ แต่ช่วยสร้างรูปแบบการคิด วางแผน ปฎิบัติและแก้ปัญหา Active Learning คือรูปแบบการเรียนที่เป็นประโยชน์มาก อาซัมซาน กอเล็ศ สู่ อัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญก่อตั้ง โดยบาทหลวงเอมิล […]

6 ประเภท “โรงเรียนประถม” ที่พ่อแม่ต้องรู้ก่อนสมัครเรียน!

ก่อนสมัครเรียนเข้า โรงเรียนประถม พ่อแม่ต้องดูให้ดีก่อนว่า โรงเรียนที่ลูกจะต้องเรียนนั้นเป็นแบบไหน ใช้หลักสูตรใดบ้างในการเรียนการสอน มาทำความรู้จักกันค่ะ 

โรงเรียนคาทอลิก แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร ทำไมพ่อแม่ถึงอยากให้ลูกเข้า!

หากคุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจที่จะให้ลูกเข้า โรงเรียนคาทอลิก มาทำความรู้จักแนวทางของโรงเรียนว่าแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร

keyboard_arrow_up