โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

โครงการ “Honda Safety for kids Ambassador” ปลูกฝังความปลอดภัยบนท้องถนนให้เด็กไทย

Alternative Textaccount_circle
event
โครงการ Honda Safety for kids Ambassador
โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

โครงการ  Honda Safety for kids Ambassador ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนให้กับเยาวชนไทย ไปกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ จากฮอนด้า (Honda) บริษัทผู้นำด้านยานยนต์ชั้นนำ

 

โครงการ  Honda Safety for kids Ambassador
ปลูกฝังให้เด็กไทยให้โตขึ้นไปเป็นทูตความปลอดภัย

การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเด็กๆ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามคุณพ่อเเละคุณเเม่ ในฐานะผู้ปกครองซึ่งใกล้ชิดเเละอยู่กับเด็กตลอดเวลา ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในการปลูกฝังเเละสร้างความปลอดภัยเมื่อลูกๆ ต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนได้เหมือนกัน

ปัจจุบัน การคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น เด็กผู้เป็นเยาวชนเเละอนาคตของชาติ จึงมีชีวิตประจำวันที่ใกล้ชิดกับการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความสุ่มเสี่ยงและโอกาสในการตกเป็นผู้ประสบเหตุย่อมเพิ่มขึ้น

โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

สถิติที่ผ่านมายืนยัน เด็กไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องป้องกันได้ด้วยการให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก ตั้งแต่วัยเยาว์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม ออกให้ความรู้พร้อมปลูกฝังความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก ภายในโรงเรียนในช่วงชั้นประถมปีที่ 1-3

โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

โครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการจากฮอนด้า เช่น แอนิเมชั่น  เเละสนามจราจรจำลอง  พร้อมกับวิธีการสอนที่สนุกสนาน เป็นกันเองและเข้าใจง่ายของพี่ๆ ตำรวจ ซึ่งในหลักสูตรการสอนนั้นจะเน้นไปที่การเดินทาง การข้ามถนน และการโดยสารรถอย่างปลอดภัย ตลอดจนข้อปฏิบัติ เมื่ออยู่ในสถานการณ์จำลองในลักษณะต่างๆ

โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำร่องจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นมาจาก สน.ลาดพร้าว และสน.บางชัน ลงพื้นที่ 10 ครั้ง ให้ความรู้กับน้องๆ เยาวชนกว่า 1,000 คน จาก  28 โรงเรียน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง 2 สน.

โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

โครงการดังกล่าว แม้จะเป็นเพียงช่วงเริ่มต้น แต่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ เป็นอย่างมากนอกห้องเรียนสี่เหลี่ยม ที่ทำให้คุณครู พาเด็กๆ ออกมาเรียนรู้ในโลกจริงนอกห้องเรียนอย่างสนุกสนาน ขณะที่ผู้ปกครอง ในฐานะที่ใกล้ชิดเเละใช้ชีวิตกับเด็กๆ มากที่สุด มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะช่วยเตือน สอน เเละปลูกฝังให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎเเละวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด

โครงการ Honda Safety for kids Ambassador

เเม้ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตบนท้องถนนได้ เเต่หากเราปลูกฝังเยาวชนให้ได้รู้หลัก รู้จักป้องกันตนเอง รวมถึงปลูกฝังวินัยจราจรที่ดีตั้งเเต่บัดนี้  ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญ ที่จะช่วยให้เยาวชนไทย ได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันบนท้องถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงอนาคต

สำหรับผู้ปกครอง หรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล [email protected]

 

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up