9 โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน มุ่งสอนลูกเก่ง 3 ภาษา ตั้งแต่อนุบาล

event

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ภาษาจีน” เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งในอนาคตปัจจัยทางเศรษฐกิจและประชากรศาสตร์ส่งผลให้ภาษาจีนสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยทีเดียว การเตรียมพร้อมทางด้านภาษาจีนสำหรับเด็กตั้งแต่อนุบาลอาจเป็นตัวเลือกสำหรับการศึกษาในอนาคตให้กับเจ้าตัวเล็กได้ดีไม่น้อย ถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหา โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน ที่เน้นให้ลูกเก่งทักษะทางภาษามากขึ้นอีกหนึ่งภาษา ทีมแม่ ABK รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้วค่ะ

9 โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน มุ่งสอนลูกเก่ง 3 ภาษา ตั้งแต่อนุบาล

1.โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ (Anglo Singapore International School :  ASIS)

Anglo Singapore International School
credit photo : www.anglosingapore.ac.th

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แห่งคือ สุขุมวิท 31, สุขุมวิท 64 และ จังหวัดนครราชสีมา มีการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนจากสิงคโปร์ในการสอนทักษะภาษาจีนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา 6 สอนโดยเจ้าของภาษาที่มีความรู้และมีวัฒนธรรมจีนสอดแทรกอีกด้วย ประกอบกับเนื้อหาวิชาการจากฝั่งอังกฤษ (Cambridge-IGCSE) สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การศึกษาที่รอบด้าน และมีความหมายแก่นักเรียนและนำภาษามาใช้ในชีวิต นอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์ด้วยมุมมองที่สนุกสนานมากขึ้น เช่น ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณี ผ่านการเรียนการสอนผ่านเพลงเรื่องราวและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ให้โอกาสในการได้ยินและใช้ภาษาต่าง ๆ เหล่านี้ตลอดทั้งวันที่โรงเรียน เป้าหมายคือเสริมสร้างทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถนำความรู้ทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Anglo Singapore International School

Campus31 : 0-2662-3105-6
Campus64 : 087 6941654 / 090 970 9564/ 02 331 1874-5
Campus Nakhon Ratchasima (Korat)  : 044-081-162
เว็บไซต์ : www.anglosingapore.ac.th

2.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดี้ยน Concordian International School
(Thailand’s IB English Chinese International School)

Concordian International School
credit photo : www.concordian.ac.th

โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดี้ยน มีการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ –ภาษาจีน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนแยกกัน ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาหลักของการเรียนการสอน และภาษาจีนจะได้รับการสอนเป็นภาษาเพิ่มเติม โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีความสามารถ พร้อมด้วยเทคโนโลยีสื่อการสอนที่หลากหลาย ที่จะช่วยปูทางสำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มหาวิทยาลัยระดับโลกทั่วโลก ซึ่งโรงเรียน Concordian มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนแบบ project-based ทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าสามารถปูพื้นฐานวิชาการให้กับเด็กนักเรียนเพื่อต่อยอดในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

Concordian International School
ที่ตั้ง : 918 หมู่ 8, จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. : 02 706-9000
เว็บไซต์ : www.concordian.ac.th

3.โรงเรียนนานาชาติมอนเต๊สซอรี่อคาเดมี่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
(Montessori Academy Bangkok International School : MABIS)

Montessori Academy Bangkok International School
credit photo : www.montessoribkk.com

โรงเรียนนานาชาติมอนเต๊สซอรี่อคาเดมี่โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งโดยใช้หลักสูตร Montessori มอบความรอบรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสนุกสนานผ่าน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษษอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล และเมื่อ พ.ศ. 2556 ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนนานาชาติเต็มรูปแบบ ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

การศึกษามอนเตสซอรี่ของ MABIS หลักสูตรถูกออกแบบให้มีความเป็นธรรมชาติของเด็ก ๆ ผ่านสหวิทยาการและวิธีการหลากหลาย เด็ก ๆ จะเรียนรู้จากกันและกันเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและช่วยเหลือสังคม ห้องเรียนได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือสามในลักษณะที่ไร้รอยต่อผ่านการผสมผสานของวัสดุ Montessori โดยครูภาษาจีน/ไทย ผ่านวัฒนธรรมและกิจกรรมที่หลากหลาย

Montessori Academy Bangkok International School

ที่ตั้ง : 1444 ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ 10260
โทร: 02 396 0361-2, 087 8282 868
เว็บไซต์ : www.montessoribkk.com

4.โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB: Singapore International School of Bangkok)

Singapore International School of Bangkok
credit photo : www.sisb.ac.th

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 5 สาขาโรงเรียนแห่งแรกคือที่เอกมัย และประชาอุทิศ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาสุวรรณภูมิ สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ และล่าสุดคือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สาขาธนบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักรมาใช้เป็นหลักอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียน

SISB มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือ ใช้หลักสูตรการเรียนรู้โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางสำหรับวัยเตรียมอนุบาล (Child-centered Curriculum) หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ในระดับประถมศึกษา (Singapore Curriculum) และหลักสูตรสหราชอาณาจักรในระดับมัธยมศึกษา (UK Curriculum) โดยเรียนรู้ทักษะการใช้ทั้ง 3 ภาษาคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน และวิชาภาษาไทย ในทุกระดับชั้นเรียน หลักสูตรภาษาจีนใช้หลักสูตรและตำราเรียนจากประเทศสิงคโปร์

Singapore International School of Bangkok

Campus Pracha-Utihit : 02-158-9191
Campus Ekamai : 02-714-4099/ 081-620-6113
Campus Suvarnabhumi : 02-710-2211
Campus Thonburi : 02 153 9393/ 081-620-6113
Campus Chiangmai : 053 217 087/ 090-892-3888

เว็บไซต์ : www.sisb.ac.th

อ่านต่อ 9 โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน มุ่งสอนลูกเก่ง 3 ภาษา ตั้งแต่อนุบาล คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
โรงเรียนหลักสูตรภาษาจีน
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up