โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รร. สไตล์ฟินแลนด์ โดดเด่น 3 ภาษา เน้นการค้นหาความชอบ

event
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

School Visit ครั้งนี้ ทีมแม่ ABK ขอพาทุกคนมาเยี่ยมชม โรงเรียนมัธยมที่เตรียม “โอกาสในการเรียนรู้” ให้เด็ก ๆ ไว้อย่างมากมาย ที่สุดท้ายเด็กทุกคน “จะค้นพบตัวเอง” และ “เป็นเลิศ” ในด้านที่ถนัด ผสานซึ่งศาสตร์ ศิลป์ เทคโนโลยี และความเป็นมนุษย์ ที่กลมกล่อมลงตัว  ที่นี่คือ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (Panyapiwat Institute of Management Demonstration School ) หรือ SATIT PIM (สาธิต พีไอเอ็ม)

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บรรยากาศภายในโรงเรียน…วัสดุที่ใช้ อากาศหมุนเวียน แสงส่องถึง ความปลอดภัย ใส่ใจทุกรายละเอียด อาคารหลังนี้ได้รับมาตรฐาน “อาคารสีเขียว”

 

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Learn : แตกต่างอย่างโดดเด่น

SATIT PIM จับมือกับสถานทูตฟินแลนด์และ University of Jyväskylä (มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูชั้นนำของโลก) ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จุดมุ่งหมายคือ Happiness School + Active Learning เพื่อเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของโลก ร่วมมือตั้งแต่

 • จัดฝึกอบรมผู้บริหาร
 • ฝึกทักษะการสอน ครู บุคลากร “Expert” ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ
 • ออกแบบชั้นเรียนที่เด็กทุกคนมีส่วนร่วม เป็นชั้นเรียนแห่งความเสมอภาค ที่เน้นการปฏิบัติ หรือ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง บูรณาการวิชาการกับกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
 • สนับสนุน “การลอง – เพื่อให้รู้” เพื่อค้นหาความชอบ ความถนัด
 • เพราะจุดมุ่งหมายคือ การเรียน(รู้) อย่างมีความสุข

ถ้าจะต้องเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบแล้ว เด็ก ๆ จะสามารถมีความสุขได้ไหม? บางคนอาจจะไม่ชอบหรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับ “ชื่อวิชา” แต่ลึกลงไปกว่านั้นคือ โรงเรียนจะจัดการให้กิจกรรมสนุก น่าสนใจ ให้เด็ก ๆ ทุกคน engage และ enjoy กับกิจกรรม เป็นสิ่งที่ท้าทายกับคุณครูมากครับ เพราะเราต้องทำให้เด็ก ๆ ทุกคน (ที่ชอบและไม่) engage กิจกรรมของเราให้ได้ และในทุกวิชาของเราจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning  เด็ก ๆ มักจะได้ทัศนคติใหม่ต่อวิชาที่ไม่ชอบ  ในแต่ละวิชามีเรื่องแยกย่อยลงไปอีก เค้าอาจจะชอบเรื่องย่อยๆในวิชานั้นก็ได้ ขอแค่ให้ได้ลองก่อน แต่ถ้าไม่ชอบจริง ๆ ลองยังไงก็ไม่ชอบ ต่อให้กิจกรรมสนุกแค่ไหน ตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะเด็ก ๆ ก็จะรู้ความชอบของตัวเองในทันที ส่งผลที่ดีในการเลือกแผนการเรียนตอน ม.ปลาย เช่นกัน

เด็กบางคน ที่คิดว่าตัวเองชอบ ก็อาจจะพบว่าไม่ใช่ เช่น บางคนอยากเป็นแพทย์ แต่เมื่อได้มาเข้า Lab ชีววิทยาแล้ว ไม่ชอบการผ่าปลา การผ่ากบ ดังนั้นกิจกรรมเท่านั้นที่จะทำให้เด็ก ๆ รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Sketchภาพต่าง ๆ จาก Reference

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันนี้เด็ก ๆ ได้เรียนภาษาจีนด้วยเกมส์

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เล่นเกมส์ต่างๆ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อัดลมเพื่อดูการพองตัวของปอด เหมือนเวลาหายใจเข้า และทำไมปอดจึงลอยในน้ำได้?

 

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาหลักโฟกัสที่

Mathematics 3 คลาส กับ Native Teacher | คณิตศาสตร์ 2 คาบกับครูไทย = 5 คาบต่อสัปดาห์

Science 3 คลาส กับ Native Teacher | วิทยาศาสตร์ 2 คาบกับครูไทย = 5 คาบต่อสัปดาห์

English 4 คลาส กับ Native Teacher | ภาษาอังกฤษ 1 คาบกับครูไทย = 5 คาบต่อสัปดาห์

 

SATIT PIM เน้นภาษามากๆ

เพราะเตรียมพร้อมให้เด็ก ๆ เป็นพลโลก มีความรู้อาจไม่พอ แต่ต้องถ่ายทอดความรู้ออกมาให้ได้ด้วย ภาษาต่างๆจึงต้องไม่เป็นอุปสรรค  ในวิชาหลัก 3 วิชา จะเรียนแบบ 2 ภาษา โดยคลาสของ Native Teacher และครูไทย เนื้อหาการเรียนจะไม่ซ้ำกัน

ส่วน วิชาภาษาจีน (Chinese) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เรียนกับ Native Teacher 3 คาบ และ 2 คาบกับครูไทย (เรียนทุกคน) เท่ากับ 5 คาบต่อสัปดาห์ คลาสของครูต่างชาติ “จะเน้น Concept”  ส่วนคาบของครูไทย ”สอนเพื่อเติมเต็ม เชื่อมโยงและลงลึก”

แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : จุดแข็งของ SATIT PIM!

 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : วิศวกรรม สถาปัตยกรรม หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ศิลป์ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ดิจิทัลมีเดีย
 • ศิลป์ภาษา : ภาษาจีน-ดิจิทัลมีเดีย
 • ศิลป์ภาษา : การจัดการธุรกิจดิจิทัลมีเดีย
 • ศิลป์คำนวณ : คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

 

เมื่อกิจกรรมมานำตั้งแต่ชั้น ม.ต้น ทุกอย่างที่เด็ก ๆ ทำจะถูกจัดเก็บเป็นข้อมูล ความสนใจ การทำกิจกรรม การเรียนในชั้น คุณครูช่วยแนะแนวหรือการเข้าร่วมการฟัง Guest Speaker จากสาขาวิชาชีพต่างๆ ฯลฯ จนสามารถนำมาประมวลแนวโน้มแผนการเรียนที่ตอบโจทย์เด็กๆ  สรุปง่าย ๆ คือ ก่อนที่เด็กจะเลือกแผนการเรียนในชั้น มัธยมปลาย เด็ก ๆ ก็ชัดเจนกันมาก่อนแล้วนั่นเอง

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เด็กๆ เรียนเทคนิคการวางหมากล้อม

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Science กับ teacher

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กลุ่มย่อย

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ชั่วโมงศิลปะ ม.5 ในสตูดิโอ

 

Life : กิจกรรมจบแต่การเรียนรู้ไม่จบ

ในคาบเรียนเด็กๆจะทำงานกันเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น 3-4 คน ทำกิจกรรมและมี 1 คนบันทึกภาพหรือถ่ายวิดีโอบันทึกเท่ากับฝึกการทำงานเป็นทีม ระหว่างนี้กิจกรรมไม่ได้แค่ดำเนินไป ตัวแปร-ปัจจัย ต่าง ๆ ทำให้มีปัญหา หรือ คำถามเกิดขึ้นมา และเด็ก ๆ แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันซะด้วย โอกาสนี้เองที่ทุก ๆ คนในห้องจะได้เรียนรู้หลากมุม เพราะคนเรามีพื้นฐานแตกต่างกัน  ดังนั้นความคิดเห็นก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะ  ระหว่างทางเด็ก ๆ ได้ ฝึกการคิด -วิเคราะห์  ตั้งคำถาม  ฝึกการฟัง-คิดเหมือนหรือต่าง   ฝึกความอดทน   ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ต้องร่วมกันสรุป ส่งงานในรูปแบบที่ถนัด  เพื่อสะท้อนคิดจากกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มุมต่างๆ ในโรงเรียน

ค้นหาตัวเองเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมของ SATIT PIM

ที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณครูจะทำงานแบบเชิงรุก และโฟกัสเด็กเป็นรายบุคคล

นักเรียนจะได้เข้าชุมนุม สัปดาห์ละ 1 คาบ ตามสิ่งที่สนใจ มีการวัดผลแบบ ผ่านและไม่ผ่าน และมีเข้าชมรมหลังเลิกเรียน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีโครงการ Find My Career   ทางโรงเรียนเชิญ Guest Speaker ที่เป็น Expert ในแต่ละสายอาชีพราวปีละ 30-40 ท่าน มาแชร์ประสบการณ์ ตอบคำถามและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ 1 ปีการศึกษาเด็กๆ ต้องลงทะเบียนเข้าฟังวิทยากรประมาณ 2-3 คน

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  พักอ่านหนังสือตามที่สนใจ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลานกีฬา

 

ทัศนศึกษา ม.ต้น

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พาเด็กๆไปดูสถานประกอบการในเครือซีพี ออลล์ ปีละ 3 ครั้ง!  เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่มีอาชีพมากมายที่สามารถสร้าง Inspiration ให้เด็ก ๆ สัมผัส ก่อนไปจะมีการพูดคุย ซักถาม ตั้งคำถามกัน เหมือนในชั้นเรียนก่อนทำกิจกรรม

และหลังไปทัศนศึกษาแล้ว เด็ก ๆ ต้องกลับมาสะท้อนคิดกับคุณครู ครูแนะแนว ว่าจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

ทุกกิจกรรมคือ ข้อมูลที่สามารถนำมาประมวลผลแนวโน้มความชอบและความถนัดของเด็ก ๆ ที่เก็บมาตลอด 3 ปี (ม.1-3) แจ้งแก่นักเรียนและผู้ปกครอง แนะนำการเลือกแผนการศึกษาต่อ ม.ปลาย

 

CAMP ตามแผนการเรียนของ ม.ปลาย (วิทย์ศิลป์)

ตัวอย่างการออกค่ายปีที่ผ่านมา

ม.4

 • ชีววิทยา – ไปแสมสาร ทางโรงเรียนทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
 • สายศิลป์ – ไปศึกษาหรืออยู่กับชุมชน ทำงานกับชุมชน ก่อนไป-เด็กๆจะได้คุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อแนะแนวทางการเก็บข้อมูลต่างๆ ปัญหา? ความต้องการ?
 • กลับจากค่าย ทำชิ้นผลงานรูปแบบไหนก็ได้ คลิปวิดีโอ งานฝีมือ รายงานแบบคลาสสิค เปิดเวทีให้เด็กๆเต็มที่ เก็บเป็น PORTFOLIO ได้ค่ะ

ม.5

 • แผนวิทย์ – ไปทัศนศึกษาที่โรงพยาบาลต่างๆ
 • แผนศิลป์ – ไป OPEN HOUSE ตามมหาวิทยาลัย

เพื่อทำ WORKSHOP กลับมาทำ PROJECT รูปแบบไหนก็ได้ เก็บเป็น PORTFOLIO เช่นกันค่ะ

 

Balance :

หมากล้อม = กีฬา

เด็กๆทุกคนจะได้เรียนหมากล้อม เพราะจัดเป็นกีฬาฝึกสมอง ฝึกการคิดและวางแผนในการครอบครองพื้นที่บนกระดาน ทักษะอื่นๆจะตามมาอีกเพียบเลยค่ะ เช่น การฝึกจิตใจ ทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจ สมาธิและความอดทน ไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เกมส์และนันทนาการ = ความผ่อนคลาย

ไม่ว่าสายวิทย์หรือศิลป์ ทุกคนมีความบันเทิงในแบบของตัวเอง ช่วงเวลาพักหรือหลังเลิกเรียน เด็กๆใช้ Facility ของโรงเรียนได้เต็มที่ แม้โรงเรียนจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โต แต่สิ่งอำนวนความสะดวกที่ทันสมัยคือครบมาก รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางด้านหลังโรงเรียนที่สามารถใช้ได้ร่วมกับซีพี ออลล์

 

สาย SUPPORT

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและการเรียนรู้  Counselling Service (ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษา) นักจิตวิทยา คอยซัพพอร์ททั้งเด็กๆ ครู และผู้ปกครอง จุดมุ่งหมายไม่ได้เพื่อส่งเด็กๆเข้าไปเรียนสายอาชีพที่ใช่เพียงอย่างเดียว แต่ดูแลสุขภาพกายและใจให้เด็กๆเติบโตได้อย่างดี มีทัศนคติและภูมิกันที่ดีในชีวิตค่ะ

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กีฬา-ศิลปะ ช่วยสร้างสมดุล

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ช่วงเวลา Free Time ของนักเรียน

 

Mommy’s Love This ถูกใจแม่

 1. เด็กๆกล้าพูด กล้าแสดงออก เพราะในกลุ่มย่อย ในชั้นเรียน ในทุกการเรียนการสอน ทุกคนจะถูกกระตุ้นทักษะ Public Speaking อยู่ตลอด
 2. โรงเรียนเป็น Expert ในการช่วยเด็กๆค้นหาตัวเอง ตอบโจทย์การเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง แล้วก็ต้องเรียนให้มีความสุขเช่นกัน
 3. คุณครูสุดยอดแห่งคุณภาพ สอนวิชาไหน จบตรง ลงลึกในสายวิชานั้น
 4. โรงเรียน “ให้และใช้” วิทยาการที่ทันสมัย (การันตีโดย APPLE ในฐานะโรงเรียนที่โดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีการเรียนการสอน) แต่ก็ยังส่งเสริม “ทักษะศิลปะ-งานฝีมือ” เพื่อเชื่อมโยงยุคสมัยและความเป็นมนุษย์
 5. ค่าเล่าเรียน “จับต้องได้” หลักสูตร 3 ภาษา แนวคิด-รูปแบบ-การจัดการ from Head to Heart ตอบโจทย์ผู้ปกครอง ตรงใจผู้เรียน
 6. “ความเท่าเทียมกัน” ทั้งด้านการเรียน กิจกรรม โอกาส การดูแลจากโรงเรียน ไม่มีใครได้มากกว่ากัน หรือ ถูกทอดทิ้งอยู่เบื้องหลัง
 7. “กิจกรรมนอกการเรียน โรงเรียนก็ดันไปให้สุดเช่นกัน” ชุมนุม ชมรม หรือแค่เกม กิจกรรม นันทนาการ อะไรก็ตามที่เด็กๆอยากทำ สำคัญหมด

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์ประวิทย์ ศรีหนองหว้า Deputy Director

 

ค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา (บาท)

ม.1-3 ประมาณ 170,000 บาท ต่อ ปี

ม.4-6 ประมาณ 180,000 บาท ต่อ ปี

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ )

 

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

45/23 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร 0 2855 1111

www.satitpim.ac.th

Facebook : satit.pim

Line : @satitpim

Youtube : satitpim

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข , ภูเบศ บุญเขียว


อ่านต่อบทความโรงเรียนอื่นๆ น่าสนใจ คลิก ⇓

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up