พ่อแม่ต้องรู้หาก ลูกคลอดก่อนกำหนด กับ 13 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับร่างกายลูก

Alternative Textaccount_circle
event

พ่อแม่ต้องรู้หาก ลูกคลอดก่อนกำหนด กับ 13 ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับร่างกายลูก

 

 

ปกติแล้วเวลาที่คุณแม่ไปฝากครรภ์นั้น คุณหมอจะช่วยทำการคาดคะเนวันคลอด หรือวันกำหนดคลอดให้กับคุณแม่อยู่แล้ว ซึ่งอายุครรภ์โดยทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 40 สัปดาห์หรือ 280 วัน ซึ่งวิธีการนับนั้น คุณหมอจะนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาคร้ังสุดท้าย แล้วบอกไปอีก 280 วันค่ะ แต่ถ้าหากคุณแม่เกิดคลอดลูกโดยมีอายุครรภ์ต่ำกว่า 37 สัปดาห์จะ หรือ 259 วันจะถือว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดนั่นเอง

องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของคำว่า คลอดก่อนกำหนด หรือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดว่าหมายถึง การที่ทารกคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ หรือ 259 วัน โดยให้เริ่มนับจากวันแรกของวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

ซึ่งการคลอดก่อนกำหนดนั้นถือเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่พยายามหาทางป้องกันอยู่ โดยโรงพยาบาลศิริราชได้เปิดเผยว่า พบอัตราการคลอดก่อนกำหนดในประเทศไทยสูงถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดนั้นมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งถือว่าตัวเล็กเป็นอย่างมาก เนื่องจากอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ และนี่คืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายของลูกเมื่อ ลูกคลอดก่อนกำหนด

keyboard_arrow_up