ตั้งครรภ์หลังคลอด

ตั้งครรภ์หลังคลอด หลังคลอดกี่เดือน ถึงตั้งท้องใหม่ได้

ตั้งครรภ์หลังคลอด
ตั้งครรภ์หลังคลอด

ความเสี่ยงในการ ตั้งครรภ์หลังคลอด ที่เร็วเกินไป

สำหรับการตั้งท้องใหม่หลังคลอด โดยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดคลอด หรือ คลอดธรรมชาติ หากเป็นการตั้งท้องใหม่ที่เร็วเกินไป ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้ เนื่องจากร่างกายของคุณแม่ยังไม่ฟื้นตัวจากการคลอดอย่างเต็มที่ และถึงแม้ว่าแม่ ๆ จะรู้สึกว่าเราก็แข็งแรงดีนะ ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว และคิดว่าฟื้นตัวได้แล้วอย่างเต็มที่ แต่อย่าลืมว่าแม้ภายนอกจะดูแข็งแรงและฟื้นตัวได้แล้ว แต่ภายในร่างกาย ยังมีฮอร์โมนและสารอาหารบางส่วนที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัว

ความเสี่ยงในการท้องต่อเนื่อง
ความเสี่ยงในการท้องต่อเนื่องที่เร็วจนเกินไป

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดหากตั้งครรภ์ภายใน 6 เดือนหลังจากคลอดลูก

ควรเว้นระยะการตั้งครรภ์เท่าไร ถึงจะเหมาะสม?

การ ตั้งครรภ์หลังคลอด ที่ดีที่สุดนั้น จะเกิดเมื่อคุณแม่เว้นระยะอย่างน้อย 18 – 24 เดือน หลังจากคลอดลูกครั้งสุดท้ายค่ะ เพราะร่างกายของคุณแม่จะมีเวลาเต็มที่ในการฟื้นตัวเอง และลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์เร็วเกินไป นอกจากนั้นยังให้เวลาคุณแม่ได้วางแผนสำหรับการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนลงไปได้อีก แต่หากเว้นระยะห่างนานเกิน 5 ปี ก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับการตั้งครรภ์หลังคลอดที่เร็วเกินไป

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ การดูแลตัวเองหลังคลอด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับท้องต่อไป

keyboard_arrow_up