ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่
ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่

ฮาวทู ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ตั้งอย่างไรให้ชื่อไม่ซ้ำใคร ไม่เชย ฟังแล้วดูดี จำได้ง่าย แถมมีความหมายดี ๆ มีสิริมงคลติดตัวลูกน้อย

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ อยากได้ไอเดียในการตั้งชื่อ ทีมแม่ ABK ได้รวบรวมชื่อลูกชายเท่ ๆ ทันสมัย ไม่ซ้ำใครมาให้แล้ว

ในสมัยก่อน ชื่อของแต่ละคน มักจะนิยมตั้งเพียงพยางค์เดียว เน้นให้เรียกง่าย ๆ เป็นชื่อทั่ว ๆ ไป  ต่อมา การตั้งชื่อจริง เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงนิยมตั้งทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง แต่ในปัจจุบัน ตามพัฒนาการทางด้านภาษา การตั้งชื่อ จึงอาจมีรากศัพท์มาจากหลาย ๆ ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น บางชื่อก็มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ เป็นชื่อที่น่ารักและทันสมัยมากขึ้น แต่ก่อนจะเริ่มตั้งชื่อ เรามีหลักในการ ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ มาฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ได้คำนึงถึงกันก่อนค่ะ

หลักในการตั้งชื่อลูก

  • เป็นชื่อที่เรียกง่าย อ่านง่าย ออกเสียงง่าย ไม่เสี่ยงต่อการถูกอ่านผิดจนทำให้อาจจะเกิดการล้อเลียนในอนาคตได้
  • ไม่ความเป็นชื่อที่พ้องเสียง พ้องความหมายกับคำล้อเลียน หรือคำที่อ่านแล้วดูตลก
  • หากเป็นภาษาต่างชาติ ควรลองอ่านเป็นภาษาไทยดูว่าไปพ้องเสียงหรือพ้องความหมายของคำล้อเลียนหรือคำที่ไม่เหมาะสมในภาษาไทยหรือไม่
  • เพราะชื่อลูก เป็นชื่อที่ลูกต้องใช้ตลอดชีพ หรือจนกว่าลูกจะโต จึงควรตั้งให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หากเลือกชื่อที่ทันสมัยแค่ช่วงระยะหนึ่ง อาจทำให้ตอนโตชื่อที่ตั้งดูเชยได้
  • ควรตั้งชื่อให้เหมาะสม ใช้ได้กับทุกช่วงวัย เพราะในบางชื่อ เรียกตอนลูกอายุ 1 – 10 ขวบ อาจดูน่ารักดี ตอน 20 ปี, 50 ปี วัยทำงาน ชื่อที่ตั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกแล้ว หรือถ้าลูกเป็น ลุง ป้า ปู่ ย่า ตา ยาย ชื่อที่ตั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยแล้วก็ได้
  • ถ้ามีตัวเลือกเลือกหลายชื่อ ควรลองปรึกษา เพื่อน ๆ ญาติมิตร เพราะอาจมีมุมมองชื่อเล่นนั้น ๆ ที่ต่างออกไป
  • เตรียมชื่อไว้หลาย ๆ ชื่อ เมื่อลูกคลอดมาแล้วมองหน้าลูก แล้วคุณจะทราบเองว่าจะตั้งชื่ออะไรให้ลูกสุดที่รักคนนี้ดี

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อลูกชาย
ชื่อลูกชาย

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

จิรณัฐ จิ – ระ – นัด ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
ชยางกูร ชะ – ยาง – กูน หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
ณัฐปคัลภ์ นัด – ปะ – คัน ปราชญ์ผู้องอาจ
ดาลป ดา – ลบ เกิดดี
ทินกรรตุ์ ทิน – นะ – กัน พระอาทิตย์
ธรรมภาคิน ทัม – มะ – พา – คิน มีคุณธรรม
ธาม ทาม ยศศักดิ์
ปณต ปะ – นด น้อมไหว้
ปทิต ปะ – ทิด รุ่งเรืองแล้ว
ปพนวิช ปะ – พน – วิด ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปัณฑ์ร ปัน – ทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ปารวี ปา – ระ – วี ผู้มีจุดหมาย
ผณินทร ผะ – นิน – ทอน นาคราช
พชรดนัย พด – ชะ – ระ – ดะ – ไน ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พนิต พะ – นิด เป็นที่รักที่ชอบใจ
พฤทธิ์ พะ – ริด ความเจริญ ความงอกงาม
ตรรกย ตัก – กะ – ยะ ความนึกคิด
นพพิชญ์ นบ – พิด นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
ปรวีร์ ปะ – ระ – วี ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
นรุตม์ นะ – รุด ชื่อพระวิษณุ
พฤนทาร พริน – ทาน ชื่อเรียกเทวดา
โอชวิน โอ – ชะ – วิน เรืองอำนาจ
ดิลวิล ดิ – ละ – วิน อุดมสมบูรณ์
ธามนิธิ ทาม – มะ – นิด พระอาทิตย์
กตตน์ กิด การแสดง การรายงาน
กลทีบ์ กน – ละ – ที เปรียบเสมือนแสงสว่าง เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
ชินาธิป ชิ – นา – ทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
กวีวัธน์ กะ – วี – วัด กวี ผู้เจริญ
คมิก คะ – มิก ผู้เตรียมจะก้าวไป
ฆนนาท คะ – นะ – นาด เสียงฟ้าร้อง
ฆนรุจ คะ – นะ – รุด ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
จรณ์ จอน ความประพฤติดี
จิณณะ จิน – นะ ประพฤติแล้ว
จิรัฎฐ์ จิ – รัด ดำรงมั่น อยู่นาน
ชญตว์ ชะ – ยด ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม
ชยิน ชะ – ยิน ชัยชนะ
ชยุต ชะ – ยุด รุ่งเรือง
ชรัณ ชะ – รัน การต่อสู้ที่มีชัย
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์
ตรินัยน์ ตริ – ไน มีสามตา
ตฤณ ตริน หญ้า
ตีรณ ตี – รน ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง
โตยธาร โต – ยะ – ทาน สายฝน

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

ชื่อลูก
ชื่อลูก

ชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ถิร ถิ – ระ มั่นคง
ธชรัฐ ทะ – ชะ – รัด เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ
ธฤติพันธ์ ทะ – ริด – ติ – พัน ส่งใจมั่น
ธฤติมัต ทะ – ริด – ติ – มัด แน่วแน่ มั่นคง
ธีรพิชญ์ ที – ระ – พิด นักปราชญ์
ธีรเมท ที – ระ – เมด ผู้มีปัญญาอย่างนักปราชญ์
ธุววิช ทุ – วะ – วิด มีความรู้ยั่งยืน
ธุวานันท์ ทุ – วา – นัน มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
เธียรวิชญ์ เทียน – ระ – วิด นักปราชญ์
นทีนท นะ – ที – นด แม่น้ำ
นฤปนาท นะ – รึ – ปะ – นาด พระราชา
นวีน นะ – วีน ใหม่ สด
ปพนธนัย ปะ – พน – ทะ – ไน แต่งความ วิธีประพันธุ์
ปภังกร ปะ – พัง – กอน ผู้สร้างรัศมี ผู้รุ่งเรือง
ปรมะ ปะ – ระ – มะ ยอดเยี่ยม สูงสุด
ปรัตถ์ ปะ – รัด ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปรัตถกร ปะ – รัด – ถะ – กอน ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปัณณทัต ปัน – นะ – ทัด ให้ความรู้
ปัณณวิชญ์ ปัน – นะ – วิด ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
พฤทธิกร พรึด – ทิ – กอน ส่งเสริมความเจริญ
เลปกร เล – ปะ – กอน ผู้สร้างแบบ
เจตนิพัทธ์ เจด – นิ – พัด มีความคิดมั่นคง
ชัชชน ชัด – ชน นักสู้
นิพิฑย์ นิ – พิด กอดคอ
พชร พด – ชะ – ระ เพชร
การิน กา – ริน ผู้สร้าง ผู้กระทำ
ญาธิป ยา – ทิป เป็นใหญ่ด้วยความรู้
เตชิต เต – ชิด คมกล้า หรือฉลาดเฉียบแหลม
ถิรวัฒน์ ถิ – ระ – วัด ผู้มีความเจริญอย่างมั่นคง
ทยาวีร์ ทะ – ยา – วี ผู้มีความเมตตากรุณา
นภนต์ นะ – พน สุดขอบฟ้า
กฤติน กริด – ติน ผู้คงแก่เรียน
ธนิก ทะ – นิก มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
ธมล ทะ – มน งาม
นิกม์ นิก ปรารถนา
นิพพิชฌน์ นิบ – พิด ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
นิรวิทย์ นิ – ระ – วิด แทงทะลุ มีปัญญาเจาะลึก
ปัถย์ ปัด ผู้เหมาะสม
ผดล ผะ – ดน อุดหนุน ให้ถึงที่สุด
พรต พด การบำเพ็ญพรต ข้อวัตรปฏิบัติ
เอดาวัต เอ – ดา – วัด ผู้ยิ่งใหญ่
เขมินทร์ เข – มิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

คัดมาให้แล้ว!! 150 “ชื่อจริงลูกชาย” เท่ห์-เก๋-กู้ด-จึ้ง-ต๊าซ!!

ชื่อลูก สำคัญไหม? หลักในการตั้งชื่อลูก มีอะไรบ้าง?

ตั้งชื่อลูกแบบอินเตอร์ ชื่อจากนักกีฬา เท่แกร่งหลากสไตล์

300+ ชื่อผู้ชาย ความหมายดี ปี 2021-2022 ตามวันเกิด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up