แบบฝีกหัด อนุบาล

แจกฟรี!!! แบบฝึกหัด อนุบาล หลากหลายหมวดหมู่

Alternative Textaccount_circle
event
แบบฝีกหัด อนุบาล
แบบฝีกหัด อนุบาล

แบบฝึกหัด อนุบาล แจกฟรี เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล พัฒนาการเขียน เสริมเชาว์ปัญญา ฝึกคัดลายมือ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกนับเลข ฝึกระบายสี

แจกฟรี!!! แบบฝึกหัด อนุบาล หลากหลายหมวดหมู่

การขีด เขียน ระบายสี วาดรูป ช่วยเสริม พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กวัยอนุบาล หรือปฐมวัย และการทำ แบบฝึกหัด ก็ยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมอง และสติปัญญาอีกด้วย ทีมกองบรรณาธิการ ABK จึงได้รวบรวมแบบฝึกหัด เด็กอนุบาล ในหมวดต่าง ๆ มาฝากคุณแม่ เพื่อนำไปให้ลูก ๆ ได้ฝึกทำกันค่ะ

ใบงาน อนุบาล
ใบงาน อนุบาล

แจกฟรี!!! แบบฝึกหัด อนุบาล หลากหลายหมวดหมู่

วัยอนุบาล หรือปฐมวัย วัยนี้จะมีพัฒนาการที่รวดเร็ว เป็นเวลาทองแห่งการพัฒนาทางสมอง ภาษา สังคม อารมณ์ และาการเคลื่อนไหว เป็นวัยแห่งการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตต่อไป เริ่มต้นเรียนรู้การใช้ชีวิตนอกบ้าน การมีสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น โดยพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล เริ่มจากอายุ 2-5 ปี ระยะนี้เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพมากที่สุด เช่น ต้องการเป็นตัวของ ตัวเองค่อนข้างดื้อ ซุกซนมาก ในบางครั้งความคิดและการกระทำของเด็กจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

แบบฝึกหัดเสริมเชาวน์ปัญญา

การจำแนกและจัดกลุ่ม

การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 1                         การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 6

การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 2                         การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 7

การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 3                         การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 8

การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 4                         การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 9

การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 5                         การจำแนกและจัดกลุ่ม ชุดที่ 10

การเรียงลำดับ

การเรียงลำดับ ชุดที่ 1                                        การเรียงลำดับ ชุดที่ 6

การเรียงลำดับ ชุดที่ 2                                        การเรียงลำดับ ชุดที่ 7

การเรียงลำดับ ชุดที่ 3                                        การเรียงลำดับ ชุดที่ 8

การเรียงลำดับ ชุดที่ 4                                        การเรียงลำดับ ชุดที่ 9

การเรียงลำดับ ชุดที่ 5                                        การเรียงลำดับ ชุดที่ 10

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 1            การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 6

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 2           การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 7

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 3           การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 8

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 4           การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 9

การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 5           การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ชุดที่ 10

การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว

การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 1               การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 6

การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 2               การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 7

การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 3               การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 8

การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 4               การเปรียบเทียบความสั้น-ยาว ชุดที่ 9

การสังเกตรูปทรง

การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 1                                    การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 6

การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 2                                   การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 7

การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 3                                   การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 8

การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 4                                   การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 9

การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 5                                   การสังเกตรูปทรง ชุดที่ 10

แบบฝึกหัดพัฒนาการเขียน

ตัวอักษรภาษาไทย

ชุด:   ก-ซ                                                           ชุด:   ท-ม 

ชุด:   ฌ-ถ                                                           ชุด:   ย-ฮ 

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ชุด:   A-F                                                            ชุด:    M-S 

ชุด:   G-L                                                            ชุด:    T-Z 

ลากเส้นลีลามือ

ชุดที่:   1                                                              ชุดที่:   6 

ชุดที่:   2                                                              ชุดที่:   7 

ชุดที่:   3                                                              ชุดที่:   8 

ชุดที่:   4                                                              ชุดที่:   9 

ชุดที่:   5                                                              ชุดที่:  10 

หัดเขียนภาษาไทยชุด มานี-มานะ

ชุดที่:   1                                                               ชุดที่:   6 

ชุดที่:   2                                                               ชุดที่:   7 

ชุดที่:   3                                                               ชุดที่:   8 

ชุดที่:   4                                                               ชุดที่:   9 

ชุดที่:   5                                                               ชุดที่:   10 

 

อ่านต่อ…แจกฟรี!!! แบบฝึกหัด อนุบาล หลากหลายหมวดหมู่

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up