ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เด็ก 2 ภาษาฉลาดกว่า

event
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

หลักฐานเด็ก 2 ภาษาฉลาด ธรรมชาติเตรียมไว้แล้ว

ภาษาอังกฤษการเรียนภาษาที่ 2 ช่วยให้เด็กมีความคิดที่ว่องไว คุณพ่อ คุณแม่ สามารถฝึกลูกได้ ดังนี้

  • ในครรภ์คุณแม่ ลูกน้อยสามารถได้ยินเสียงพูดของแม่ได้ตั้งแต่ 6 เดือน เรียนรู้ และจำจังหวะสำเนียงภาษาของคุณแม่ได้
  • เมื่อคลอด ลูกน้อยจะสามารถแยกความแตกต่างของภาษา ถ้าคุณแม่พูด 2 ภาษา ลูกน้อยก็จะจำทั้ง 2 ภาษา
  • เด็กสองภาษามีความสามารถเห็นความแตกต่างของภาพหรือตัวอักษรได้ดีกว่าเด็กภาษาเดียวหลังอายุ 8 เดือนไปแล้ว
  • เมื่อลูกน้อยอายุประมาณ 9 เดือน – 1 ขวบ หูจะจับสำเนียงภาษาได้ดีเยี่ยม และจะลดลงเมื่ออายุ 6 ขวบ

banner300x250ประโยชน์ของเด็ก 2 ภาษา

1.เด็กที่พูดได้มากกว่า 1 ภาษา จะมีสมองที่ทำงานต่างออกไป สมองของเด็ก 2 ภาษา มีซีกซ้ายที่เด่นกว่า วิเคราะห์ได้ดีกว่า ในกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล ในขณะที่สมองซีกขวาทำกิจกรรมด้านอารมณ์และสังคมมากกว่า

2.เด็กที่พูดได้มากกว่า 1 ภาษา ฉลาดกว่าเด็กภาษาเดียว ไม่ว่าจะเรียนภาษาที่ 2 ตอนเด็ก หรือตอนโต นักประสาทวิทยาพบว่ามีข้อดีทั้งนั้น เช่น ทำให้มีความหนาแน่นของสมองมากกว่า ทำให้สมองได้ออกกำลังกาย ยิ่งออกกำลังกายมาก ยิ่งฉลาดมาก คิดในเรื่องซับซ้อน และจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดี

3.ชะลออาการของโรคทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์ โรคภาวะสมองเสื่อม ทำให้ความจำเสื่อมช้ากว่า 4-5 ปี

4.เด็กที่พูด 2 ภาษา สามารถบริหาร และแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเด็กภาษาเดียว มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ได้

5.เด็กที่พูด 2 ภาษา มีสมาธิจดจ่อสูงกว่า เด็กที่พูดภาษาเดียว ตั้งใจฟังมากกว่า มีทักษะการพูดดีกว่า

ภาษาอังกฤษเครดิต: ผู้จัดการออนไลน์, www.thebilingualplanet.com, แก่นสาระ: เด็กสองภาษาไม่ต้องสอน/ไม่ต้องเรียน-สนุกอย่างเดียว

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up