เลี้ยงลูกแบบเทวดา

เลี้ยงลูกแบบเทวดา ทำให้ลูกไอคิวต่ำ

Alternative Textaccount_circle
event
เลี้ยงลูกแบบเทวดา
เลี้ยงลูกแบบเทวดา

ผลวิจัยจากแพทย์หญิง จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า “เด็กไอคิวสูงไม่ได้หมายถึงเรียน เก่ง แต่หมายถึงรู้จักใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็น พึ่งพาตัวเองได้ และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่น” อย่า เลี้ยงลูกแบบเทวดา ทำให้ไอคิวต่ำ

เด็กไอคิวต่ำคืออะไร?

เด็กไอคิวต่ำ คือเด็กที่มีอายุสมองต่ำกว่าอายุจริง เช่น เด็ก 10 ขวบ ควรมีสมองอายุ 10 ขวบ แต่เด็กไทยมีอายุสมองเพียง 8 ขวบโดยเฉลี่ย สาเหตุที่ทำให้เด็กไอคิวต่ำตั้งแต่ขวบปีแรกมาจากสิ่งแวดล้อม พ่อแม่ โรงเรียน ที่ไม่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก จึงทำให้ถดถอย

ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบตามมีตามเกิด ไม่ใส่ใจมากพอ ใส่สิ่งที่ไม่ดีให้กับลูก หรือรักลูกมากเกินไป ไม่ปล่อยให้ทำงาน เพราะคิดว่าตัวเองเคยเหนื่อยมาก่อน จึงอยากให้ลูกสุขสบาย เลี้ยงลูกแบบเทวดา ไม่ใช่เพียงครอบครัวที่มีฐานะเท่านั้น ครอบครัวที่ฐานะการเงินไม่ดีก็เลี้ยงแบบนี้เช่นกัน โดยไม่ยอมให้ลูกทำอะไรเลย ให้เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว เนื่องจากอยากให้ลูกมีความรู้ ได้รับราชการ หรือทำงานบริษัทที่มีเงินเดือนสูง และตั้งความหวังจากโรงเรียนว่าต้องเรียนหนังสือถึงจะฉลาด ซึ่งต่างจากสมัยก่อน ที่พ่อแม่ต้องช่วยตายายทำนา ทำงานบ้าน หรือบางครั้งทำงานหารายได้พิเศษมาจุนเจือครอบครัวที่ยากจน ทำให้ได้ใช้ทั้งร่างกาย และสมองในการแก้ไขปัญหา

เลี้ยงลูกแบบเทวดา

การเรียนหนังสือทำให้เด็กไอคิวสูงทุกคนจริงหรือ?

ในโรงเรียน ลองคิดดูว่าคุณครูหนึ่งคนต้องดูแลเด็กที่อยู่ในห้องกี่คน โรงเรียนที่มีการศึกษาที่ดีจะมีเด็กไม่เกิน 25 คน แต่ถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปจะมีประมาณ 50 คน ซึ่งไม่มีทางที่ครูจะดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง และได้ดีเท่าพ่อแม่ คนเราจะฉลาดขึ้นมาได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเพียงอย่างเดียว ต้องมีการสะสมมาตั้งแต่ยังเล็ก คือ ฉลาดในตัวเองก่อน รู้จักใช้กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว หัดคิดด้วยตัวเอง จะทำให้เด็กฉลาด

ในช่วงวัยอนุบาลควรฝึกทักษะพื้นฐานก่อนเข้าเรียน ซึ่งในโรงเรียนที่ดีๆ จะมีการสอนให้เด็กเล็กอ่านหนังสือ เพราะพ่อแม่อยากให้ลูกอ่านหนังสือได้เร็วๆ จริงๆ แล้ว การอ่านหนังสือ พ่อแม่ก็สอนลูกได้ แล้วครูก็จะมาต่อยอดจากสิ่งที่สอน เพราะเด็กมีทักษะพื้นฐานการดำเนินชีวิตอยู่แล้ว เด็กต้องมีการทดลองทำด้วยตัวเอง การมาโรงเรียนเป็นเพียงทางลัด มาเพื่อรับการศึกษา แล้วก็สอบเท่านั้น

อ่านต่อ “การเลี้ยงดูผิดๆ ทำให้ลูกไม่พัฒนาจริงหรือ?” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up