ทิศทั้ง6

ทิศทั้ง 6 มีอะไรบ้าง และมีแนวทางที่ลูกควรปฏิบัติอย่างไร?

event
ทิศทั้ง6
ทิศทั้ง6

ทิศทั้ง 6

2. เป็นแหล่งกำเนิดและปลูกฝังความเก่ง ความดีให้ลูกได้

ทิศทั้ง 6 ถือเป็นแหล่งกำเนิดและเป็นแหล่งปลูกฝังความเก่งความดี หรือความรู้ความสามารถและคุณธรรมประจำใจ แต่ว่าไม่ควรนำเอาเรื่องของนิสัยใจคอ กับความเก่งความดีมาปนกัน เพราะไม่ว่าใครจะเป็นคนหยาบ เป็นคนละเอียด เป็นคนทำอะไรประณีต เป็นคนทำอะไรทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ก็ตาม  นั่นเป็นนิสัยไม่ดีเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ ยังไม่เกี่ยวกังเรื่องว่าดีหรือเลว

ความรู้ความสามารถตลอดจนความเก่งความดีของคนเรา ก็ได้มาจาก ทิศทั้ง 6 อีกเหมือนกัน อย่าคิดว่าเก่งได้ด้วยตัวเอง ถ้าใครคิดอย่างนั้นแสดงว่าเป็นคนเนรคุณ  ทั้งต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ทีเดียว เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะอบรมเลี้ยงดูมาก็แทบแย่ กว่าครูบาอาจารย์จะเคี่ยวเข็ญสั่งสอนมาก็แทบแย่ แต่พอโตขึ้นมาเป็นคนที่มีทั้งความรู้ความสามารถ กลับบอกว่าคนนั้นเก่งได้ด้วยตัวเอง

และเมื่อทิศ 6 เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นแหล่งปลูกฝังความเก่งความดีให้กับเราอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเวลาประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตาม นึกถึงพระคุณทิศ 6 ของเราด้วย เช่น เวลากีฬาชนะ ก็ให้หันหน้าไปทางทิศที่คุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่ แล้วกราบท่านสักทีหนึ่ง โรงเรียนของเราอยู่ทิศไหน  หันหน้าไปทางทิศนั้น กราบครูบาอาจารย์สักทีหนึ่ง แล้วหลวงปู่ หลวงพ่อ ที่เราเคารพนับถือท่านอยู่ทิศไหน  กราบไปทางทิศนั้นสักทีหนึ่ง แล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่ใช่ไปกระโดดโลดเต้นร้องกรี๊ด ๆ ดีใจ

เครดิต พุทธ-อานิเม

3. เป็นแหล่งกำเนิดและปลูกฝังความสุขความเจริญให้ลูกในอนาคต

ทิศทั้ง 6 เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นแหล่งปลูกฝังความสุขความเจริญของคนในสังคม ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ไม่ใช่เพียงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น เพราะจากนิสัยใจคอ จากความเก่งความดีที่มีอยู่นั่นเอง ทำให้คนๆ นั้น คิด-พูด-ทำ ในทางที่ดี ในสิ่งที่ถูก จึงกลายเป็นความสุขความเจริญ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า แต่ถ้าเขาเอาไป คิด-พูด-ทำ ในทางไม่ดี ในสิ่งที่ผิด ก็จะกลายเป็นความทุกข์ความเสื่อม ทั้งชาตินี้และชาติหน้าอีกเช่นกัน

ทิศทั้ง 6

ทิศทั้ง 6 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

1. ทิศเบื้องหน้า (พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย)

ทิศเบื้องหน้า ในตำราแต่ก่อนระบุเพียงพ่อแม่ผู้ที่ให้กำเนิด และเลี้ยงดูส่งเสียเรามาจนเติบใหญ่ แต่ในความจริงแล้วทิศเบื้องหน้ายังหมายถึงบุคคลอื่นที่คอยอุปการะเลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่ รวมถุึงปู่ย่า ตายายหรือบุคคลอื่นที่เป็นญาติเราด้วยเพราะสังคมปัจจุบันนี้ ทิพ่อแม่อาจไม่ใช่ผู้ที่คอยเลี้ยงดูส่งเสียเราให้เติบใหญ่ก็ได้ ดังนั้นแล้ว ผู้ที่มีอุปการะต่อการเลี้ยงดูส่งเสียเราจึงจัดเป็นผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าด้วยเช่นกัน

ทิศเบื้องหน้ามีอุปการะต่อเราหมายถึง

 1. เลี้ยงดูให้เติบใหญ่
 2. อบรมสั่งสอนไม่ให้ประพฤติชั่ว
 3. อบรมสั่งสอนให้กระทำแต่ความดี
 4. อบรมให้ความรู้ ให้ปัญญา
 5. อุปการะทรัพย์สิน เงินทอง
 6. ส่งเสียให้สำเร็จการศึกษา
 7. หาคู่ครองอันเหมาะสมให้ (ข้อนี้ปัจจุบันมีบทบาทน้อยมาก เพราะส่วนมากเป็นการตัดสินใจของคู่สามีภรรยากันเอง)

ลูกควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องหน้าอย่างไร

 1. พึงอุปการะเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เฒ่า
 2. ดำเนินในกุศลธรรม และอุทิศส่วนบุญให้แก่ท่านเมื่อล่วงลับไปแล้ว
 3. ช่วยกิจการงานของท่านอย่างมั่นเพียร
 4. ประพฤติตน และดำรงอยู่ในศีลธรรมอันงาม รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลอยู่เป็นนิจ
 5. ใช้ทรัพย์ที่ท่านมอบให้อย่างรู้เห็นคุณค่า

อ่านต่อ >> ความสำคัญและแนวทางปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาและเบื้องหลัง ที่พ่อแม่ควรสอนลูก” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up