ทิศทั้ง6

ทิศทั้ง 6 มีอะไรบ้าง และมีแนวทางที่ลูกควรปฏิบัติอย่างไร?

event
ทิศทั้ง6
ทิศทั้ง6

ทิศทั้ง 6

2. ทิศเบื้องขวา (ครูบาอาจารย์)

ทิศเบื้องขวา คือ ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้สอนหนังสือวิชาในวัยเรียน นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงบุคคลต่างๆที่คอยสอน คอยอบรม ให้ความรู้แก่เราที่มิใช่ผู้สอนในห้องเรียน

ทิศเบื้องขวาอุปการะต่อเรา คือ

 1. ฝึกฝนให้เป็นคนดี ไม่ประพฤติในความชั่ว
 2. อบรม สอนวิชาให้รู้แจ้ง
 3. ให้วิชา และแนะแนวทางดำเนินชีวิต
 4. ยกย่องเมื่อเป็นเลิศในวิชาแก่หมู่ชน

ลูกควรปฏิบัติต่อทิศเบื้องขวาอย่างไร

 1. ให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์
 2. เชื่อฟังในคำสอน
 3. คอยช่วยกิจการงานสอน
 4. บำรุงท่าน บำรุงสถานศึกษาตามโอกาส

ทิศทั้ง 6

3. ทิศเบื้องหลัง (ลูก ภรรยา และสามี)

ทิศเบื้องหลัง คือ ลูก ผู้เป็นทายาทสืบสายโลหิต และภรรยา และสามี ผู้เป็นคู่ชีวิต เมื่อคนเราเติบโตไปจนมีครอบครัวบุคคลเหล่านี้ เป็นคนสำคัญที่คอยให้การสนับสนุน คอยส่งเสริม และให้กำลังใจอยู่เบื้องหลัง นอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ในทิศอื่นๆที่มิใช่บุตร ภรรยา และสามี แต่ปฏิบัติตนคอยอุปการะเสมือนเป็นบุตร ภรรยาหรือสามี เช่น ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

ทิศเบื้องหลังของผู้เป็นภรรยา (ใช้สอนลูกสาว) ที่มีอุปการะต่อสามี และควรปฏิบัติต่อสามี หมายถึง

 1. ไม่ประพฤตินอกใจ
 2. ไม่ดูหมิ่นในวงศ์ตระกูลของสามี
 3. จัดการงานเรือนให้ครบพร้อม
 4. ต้อนรับขับสู้ญาติมิตรแขกเรื่อ
 5. ช่วยรักษาทรัพย์ของสามีให้คงอยู่
 6. ช่วยแบ่งเบาภาระในการงาน
 7. คอยให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจ

ทิศเบื้องหลังของผู้เป็นสามี (ใช้สอนลูกชาย) ที่มีอุปการะต่อภรรยา และควรปฏิบัติต่อภรรยา หมายถึง

 1. ไม่ประพฤตินอกใจ
 2. เป็นผู้นำ และเสาหลักของครอบครัว ทั้งในการหาทรัพย์ และเลี้ยงดูครอบครัว
 3. ไม่ดูหมิ่นในวงศ์ตระกูลของสามี
 4. ปกป้องเราเมื่อยามมีภัย
 5. นำเราไปสู่ความเจริญ
 6. คอยเป็นกำลังใจ และส่งเสริมในกิจการงานที่ดี
 7. มอบความรัก และมอบเครื่องอาภรตามวาระโอกาส

ทิศเบื้องหลังของผู้เป็นลูกที่มีอุปการะต่อพ่อแม่ และควรปฎิบิติต่อพ่อแม่ คือ

 1. สืบทอดสายเลือด และดำรงวงศ์ตระกูลให้คงอยู่
 2. ดูแลเราในยามแก่เฒ่า
 3. ช่วยในกิจการงานให้รุ่งเรือง
 4. ช่วยแบ่งเบาภาระในงานเรือน
 5. เป็นดวงใจคอยประสานแก่บิดามารดา

อ่านต่อ >> ความสำคัญและแนวทางปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย เบื้องล่าง และเบื้องบน ที่พ่อแม่ควรสอนลูก” คลิกหน้า 4

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up