ระวัง!! พ่อแม่สำเร็จรูป…ทำให้ลูกพัฒนาการช้า

event

ลูกพัฒนาการช้า

√ สิ่งที่พ่อแม่ควรทำเพื่อพัฒนาการของลูก

  • ตระหนักว่าลูกโตขึ้นทุกวัน
  • ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัยของลูก
  • ตระหนักว่า ช่วยเหลือลูกมากเกินไป ทำให้ลูกขาดกระบวนการทางความคิด
  • ทำอะไรให้ลูกทุกอย่าง ทำให้ลูกขาดความกระตือรือร้น ขาดระเบียบวินัย
  • รู้ใจลูกทุกอย่าง อาจทำให้ลูกขาดการวางแผน
  • พยายามดึงจุดเด่นของเด็กออกมา
  • ช่วยเหลือพัฒนาจุดด้อยของเด็กให้ดีขึ้น ไม่ควรช่วยเหลือหรือยัดเยียดในสิ่งที่เด็กไม่ต้องการหรือไม่ชอบ
  • พ่อแม่ควรช่วยลูกให้ถูกวิธีไม่ใช่บงการ
  • เด็กควรจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจ ไม่ใช่เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เลี้ยงดู
  • เด็กควรต้องช่วยเหลือตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่น การกลัดกระดุมเอง ผูกเชือกรองเท้าเอง

หากพ่อแม่เลี้ยงแบบสำเร็จรูป แบบช่วยเหลือลูกมากเกินไปเลี้ยงตามความเคยชิน เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้น จนลืมว่าลูกโตไปถึงไหนแล้ว จะมีผลต่อพัฒนาการของลูกในรอบด้าน คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจพัฒนาการของลูกแต่และช่วงวัย ส่งเสริมให้ลูกได้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการและวุฒิภาวะที่สมวัย

♥ การเลี้ยงลูกที่มีพัฒนาการช้า

1.ควรมีการกระตุ้นพัฒนาการลูกในทุกๆ ด้านที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเคลื่อนไหว การใช้มือหยิบจับ การใช้ภาษา และการช่วยเหลือตนเอง รวมถึงการกระตุ้นปลายประสาทสัมผัสในการรับรู้ทั้ง 5

2.การฝึกเลียนแบบสิ่งแวดล้อมที่บ้าน แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนเป็นทักษะต่างๆ ที่ให้ลูกเรียนรู้ เพื่อให้พ่อแม่ และตัวลูกเองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.พยายามให้ลูกช่วยตัวเองให้มากที่สุด โดยในระยะแรกควรมีการช่วยเหลือก่อน ต่อไปควรเปิดโอกาสให้ลูกทำด้วยตนเอง เช่น ในเด็กเล็กควรจับเด็กให้อยู่ในท่าทางต่างๆ เปลี่ยนกันไปไม่ให้อยู่ในท่าเดียวซ้ำๆ

4.ควรมีการทำพฤติกรรมตัวอย่าง เพื่อให้ลูกเลียนแบบ และทำซ้ำๆ กันหลายๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

5.ให้ความสำคัญกับการฝึกลูก ควรคิดเสมอว่า การสอนหรือการกระตุ้นพัฒนาการ สามารถทำได้โดยไม่เลือกเวลา หรือสถานที่

6.ให้แรงเสริม ให้กำลังใจ และคำชมเชย ทั้งคำพูดและการกระทำ เมื่อลูกสามารถทำพฤติกรรมที่สอน หรือฝึกหัดได้ เช่น การพูดชม หรือท่าทีพอใจ กอดลูก

7.การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปในบ้าน เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อการกระตุ้นประสาทสัมผัส เช่น การติดภาพสีสดใส การให้ลูกมีโอกาสเล่นของเล่นที่เหมาะสมตามวัย

การสังเกตพัฒนาการการรับรู้ของลูกเป็นเรื่องสำคัญของพ่อแม่ ถ้าพบว่าลูกมีพัฒนาการช้า ควรรีบปรึกษากุมารแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ลูกน้อยจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเด็กปกติ

ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของพ่อแม่มีผลต่อพัฒนาการของลูก พ่อแม่ที่มีความรู้ในเรื่องพัฒนาการ รู้ว่าลูกวัยใดมีขั้นตอนการเติบโตทางพัฒนาการอย่างไร รู้จักวิธีกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการของลูกก็จะได้เปรียบอย่างยิ่ง เพราะจะสามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการก้าวหน้า และแก้ไขพัฒนาการด้านที่อ่อนด้อยของลูกให้ดีขึ้นได้ อย่างเช่น คุณแม่รู้ว่าการพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ จะทำให้ลูกมีทักษะทางภาษา ก็จะพยายามพูดคุยกับลูกบ่อย ๆ แม้ว่าลูกยังเล็กแบเบาะอยู่ก็ตาม หรือถ้าเห็นลูกยังไม่ยอมคลานสักที ก็พยายามช่วยลูกด้วยการเอาของเล่นมาล่อ ให้ลูกพยายามเคลื่อนไหวไขว่คว้า ให้เวลาเล่นกับลูกมากขึ้น

อ่านต่อบทความน่าสนใจ คลิก!


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : #หมอไปป์_แฮปปี้คิดส์ จากเพจ ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

http://www.raisingarizonakids.com/2009/02/parenting-on-overdrive/

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up