พ่อแม่ปรับวิธีเลี้ยงลูกด่วน! 7 พฤติกรรมเด็ก ที่ควรพบจิตแพทย์

Alternative Textaccount_circle
event

ความเชื่อที่ว่าเด็กดื้อเป็นเด็กฉลาด อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไป พฤติกรรมเด็ก บางคนอาจบ่งบอกว่าเป็นโรคจิตเวชในเด็กได้ (ไม่ใช่การป่วยทางจิต) ซึ่งโรคนี้ควรได้รับการรักษาจากจิตแพทย์เพื่อทำความเข้าใจในตัวลูก

พ่อแม่ปรับวิธีเลี้ยงลูกด่วน! 7 พฤติกรรมเด็ก ที่ควรพบจิตแพทย์

เมื่อไรที่ลูกมีพฤติกรรมที่ต่อต้าน หรือ ไม่เชื่อฟัง เรามักจะเคยชินกับการลงโทษ เพื่อให้ลูกไม่ทำอีก วิธีนี้ อาจได้ผลกับเด็กคนหนึ่ง แต่กลับไม่ได้ผลกับเด็กอีกคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อผู้ปกครองลงโทษแล้ว กลับยิ่งต่อต้านขึ้นไปอีก ยิ่งลงโทษหนักขึ้น ก็ยิ่งต่อต้านหนักข้อขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจ พฤติกรรมต่อต้านเหล่านี้ อาจเกิดจากการเลี้ยงดู การเลียนแบบ หรือ เกิดจากการพัฒนาของสมองที่ผิดปกติ ดังนั้น หากสงสัยว่าลูกอาจมี พฤติกรรมเด็ก ที่บ่งบอกว่าลูกอาจเป็นโรคจิตเวชในเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับว่าลูกและตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ควรจะได้รับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองและการเลี้ยงดูของทั้งลูกและพ่อแม่ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

พ่อแม่ปรับวิธีเลี้ยงลูกด่วน! 7 พฤติกรรมเด็ก ที่ควรพบจิตแพทย์

  1. ชอบใช้ความรุนแรง

ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีความก้าวร้าวอันเป็นผลมาจากแรงขับที่อยากจะทำลายติดตัวมาทุกคนตั้งแต่เกิด แต่ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นเป็นผลจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว การเรียกร้องความสนใจ รวมถึงการพัฒนาของสมองที่ผิดปกติ และความผิดปกติทางด้านจิตใจ เช่น เป็นโรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ ซึ่งทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เมื่อมีคนขัดใจ ก็พร้อมที่จะระเบิดอารมณ์และควบคุมตัวเองไม่ได้ พฤติกรรมนี้ หากพ่อแม่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่สั่งสอนหรือไม่ฝึกเด็กให้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมดีกับไม่ดีเป็นอย่างไร จะส่งผลให้เด็กไม่สามารถแยกแยะความถูกต้องหรือความเหมาะสมได้ไม่รู้จักการควบคุมอารมณ์และไม่สามารถจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเองได้ เมื่อโตขึ้นลูกก็จะมีพฤติกรรมอันธพาลก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรง ขาดเหตุผล ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์สร้างปัญหาให้กับตนเองและสังคม

วิธีการรับมือ : เลี้ยงดูลูกด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่แรกเกิด เพราะการแสดงความรักและความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ลูกมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง ไม่ถูกกระทบได้ง่าย สอนให้เด็กรู้จักเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ ถ้าจำเป็นต้องลงโทษเด็ก ควรชี้แจงให้ลูกเข้าใจถึงสาเหตุที่ถูกลงโทษ

โรคจิตเวชในเด็ก
พฤติกรรมบางอย่างของเด็ก เป็นสัญญาณเตือนว่าลูกควรได้รับคำแนะนำจากจิตแพทย์

2. ชอบพูดโกหก

สาเหตุสำคัญของเด็กที่ชอบพูดโกหก เป็นเพราะไม่ต้องการถูกทำโทษในความผิดที่ตนเองได้กระทำ เพราะผู้ใหญ่มักทำโทษเด็กคนนั้นแบบรุนแรง จนทำให้เด็กรู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ จึงเลือกการโกหกเพื่อหลีกหนีการโดนลงโทษที่รุนแรง นอกจากนี้ในเด็กบางคนอาจจะโกหกเพราะต้องการการยอมรับ และเรียกร้องความสนใจ

วิธีการรับมือ : ควรทำให้ลูกไว้วางใจ ว่าถึงแม้ลูกจะทำผิด พ่อแม่จะตำหนิ แต่ตำหนิด้วยความรักและความเข้าใจ และเป็นการตำหนิเพื่อสอน และไม่ควรโกหกให้ลูกเห็น สอนให้ลูกเห็นว่า หากมีอะไรภายในบ้านควรพูดกันตรง ๆ พ่อและแม่พร้อมจะรับฟังปัญหาของลูกได้ เมื่อลูกได้เรียนรู้ในบรรยากาศนี้ ก็จะซึมซับพฤติกรรมไปอย่างอัตโนมัติว่าเขาสามารถพูดความจริงได้อย่างตรงไปตรงมาเมื่อเขาทำผิด และเขาถูกลงโทษอย่างเหมาะสมในส่วนที่เขาทำผิดและในขณะเดียวกันก็มีการชื่นชมเพื่อให้แรงเสริมในส่วนที่เขากล้าพูดความจริงออกมา ซึ่งนั่นเป็นการแสดงให้เด็กเห็นว่าแม้เขาจะทำผิด แต่การที่เขายอมพูดจริงออกมานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเขาจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ พ่อแม่ปรับวิธีเลี้ยงลูกด่วน! 7 พฤติกรรมเด็ก ที่ควรพบจิตแพทย์

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up