แพทย์เตือน! ระวังอาหารเป็นพิษ-ไข้เลือดออกระบาดหน้าหนาว

event

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพยากรณ์โรค และภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ และผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว จึงอยากเตือนทุกครอบครัวให้ระวัง โรคที่มากับหน้าหนาว นี้ด้วย

โรคที่มากับหน้าหนาวโรคที่มากับหน้าหนาว

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 ตุลาคม 2559 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำนวน 102,673 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 123,564 ราย เสียชีวิต 22 ราย ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรายงานสูงกว่าปีที่แล้วทั้งโรคอาหารเป็นพิษและโรคไข้หวัดใหญ่

และเนื่องจากในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

จึงขอแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ในกรณีที่ไม่มีที่ล้างมือให้ใช้แอลกอฮอล์เจลแทน หากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนแออัด ให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีผู้ที่มีอาการไข้หวัด และผู้ที่มีอาการป่วยให้สวมผ้าปิดปากและจมูก ป้องกันการแพร่เชื้อ

ในส่วนของผู้ประกอบอาหารควรรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล และขอให้เน้นความสะอาดของการประกอบอาหาร หากเป็นอาหารถุง อาหารกล่อง ควรแยกกับข้าวออกจากข้าว ไม่นำอาหารค้างคืนมารับประทาน ถ้ามีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทานเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

โรคที่มากับหน้าหนาวอ่านต่อ “เกร็ดความรู้เรื่องโรคอาหารเป็นพิษ” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up