ทำให้ลูกฉลาด

6 ปัจจัยสำคัญ ช่วยพัฒนาสมอง ทำให้ลูกฉลาด

event
ทำให้ลูกฉลาด
ทำให้ลูกฉลาด

ปัจจัยหลักในการพัฒนาความสามารถทางสมองของลูกน้อย

  1. พันธุกรรม = การถ่ายทอดความฉลาดมาจากพ่อแม่ >> สมองของลูกส่วนมากมาจากการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ของพ่อแม่ พ่อหรือแม่ที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องใด ลูกก็จะมีความสามารถอันนั้นด้วย อาจเรียกลักษณะนี้ได้ว่า ยีนเด่นข่มยีนด้อย ทำให้บางคนทำเรื่องบางอย่างได้ง่ายกว่าคนอื่น เช่น เด็กที่เกิดในครอบครัวนักกีฬา ก็มักจะมีความสามารถทางด้านกีฬาไปด้วย อาจใช้เวลาฝึกหัดเพียงเล็กน้อยก็เล่นกีฬาได้เลย ลักษณะนี้อาจถ่ายทอดจากทางพันธุกรรมได้
  2. อาหาร = ปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมอง >> โดยเฉพาะในช่วงที่สมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี นั้น การขาดสารอาหารจะทำให้เซลล์ของสมองเจริญไม่เต็มที่ และประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลงไป ยิ่งในเด็กเล็ก ๆ ที่ขาดสารอาหารมาก ๆ อาจทำให้สมองพิการปัญญาอ่อนไปได้ และยังมีผลกระทบต่อสมองส่วนอื่น ๆ อีก คือ เมื่อเซลล์ประสาทไม่ได้รับอาหาร การแตกกิ่งก้านสาขาของเซลล์สมองไม่เกิดขึ้น ทำให้หยุดการเจริญแค่นั้น

ดังนั้น การกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยจะช่วยพัฒนาสมองให้ฉลาดขึ้นได้ เริ่มตั้งแต่อาหารของทารกแรกเกิดเลย ซึ่งต้องการน้ำนมแม่เป็นอาหารอย่างน้อย 6 เดือน จึงให้อาหารเสริมเพิ่มขึ้นตามส่วน และควรเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ทั้งนี้การกินอาหารไม่ถูกต้อง ปล่อยปะละเลยในเรื่องการกินอาหาร การกินอาหารไม่ได้เนื่องจากเจ็บป่วย การกินอาหารตามใจปาก และการกินอาหารที่ไม่มีคุณค่าเหล่านี้จะทำให้เด็กขาดสารอาหาร สมองเติบโตได้ช้า ทำให้กลายเป็นเด็กไม่ฉลาดไปได้

  1. สิ่งแวดล้อม = อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบมากสำหรับการพัฒนาของสมอง >> การที่เด็กได้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น นั่นคือ สภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเร้ากระตุ้นให้สมองทำงานหรือเกิดการเรียนรู้มากเพียงพอ เช่น เมื่อลูกทารกแรกเกิดนั้นมีการรับรู้ทางสมองแล้ว สมองก็สามารถรับข้อมูลได้ และต้องการข้อมูลป้อนเข้าสมองอย่างมาก การได้ยินเสียง ได้เห็นภาพ ได้เห็นการเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้ดมกลิ่น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้ สมองที่ถูกกระตุ้นให้ทำงานมาก ย่อมได้รับความรู้และประสบการณ์มาก ทำให้เป็นคนฉลาดได้

ทำให้ลูกฉลาด

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามวัยของลูกน้อย ให้ลูกได้พบสิ่งแปลกใหม่ ข้อมูลใหม่ ซึ่งเด็กจะมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยไม่รู้ตัว และสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสมองให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสั่งการออกมาได้อย่างฉับไว คิดได้เร็ว เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็ว เป็นคนฉลาดได้อย่างที่เราต้องการ

อย่างไรก็ตามจาก ปัจจัย 3 ประการที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่ามีอยู่ถึง 2 ปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเสริมให้เกิดขึ้นได้ คือ เรื่องอาหาร และสิ่งแวดล้อม แต่เรื่องพันธุกรรมนั้น ค่อนข้างยากที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้มาก …ดังนั้นการ ทำให้ลูกฉลาด จึงควรทำในสิ่งที่พ่อแม่สามารถทำได้

และเพราะ “สมอง” ถือเป็นศูนย์รวมการควบคุมทุกส่วนของร่างกาย ทั้ง  ความเก่ง ความอัจฉริยะ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ นาๆ มาจากการทำงานของสมองทั้งสิ้น  แล้วการกระตุ้นการเติบโตสมองของลูกน้อยจะมีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง สามารถทำให้สมองของลูกพัฒนา ทำให้ลูกฉลาด ได้ พ่อแม่ควรทำอย่างไร
ตามมาดูกันเลยค่ะ…⇓

เสวนา โดย หมอสุธีรา

ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และมีลูกวัย 0-6 ปี ร่วมฟังเสวนาฟรี! ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สมัครด่วนจำนวนจำกัด!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ https://bit.ly/2Sek03w

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up