วิธีเลี้ยงลูก

วิธีเลี้ยงลูก 4 แบบ พาลูกล้มเหลวในอนาคต

event
วิธีเลี้ยงลูก
วิธีเลี้ยงลูก

วิธีเลี้ยงลูก ให้มีความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ควบคู่ไปกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) นั้น เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้มนุษย์เราประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความสุข ความฉลาดทั้ง 2 อย่างนี้สามารถกระตุ้น และพัฒนาให้ดีขึ้นได้จากการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ไปจนถึงช่วงวัยรุ่นอายุ 18 ปี

วิธีเลี้ยงลูก ที่ส่งผลไปถึงอนาคต

กรมสุขภาพจิต เผยความเชื่อในการเลี้ยงลูกแบบผิดๆ ของพ่อแม่ เช่น การเลี้ยงลูกแบบสุขสบาย การทำทุกอย่างแทนลูก การเลี้ยงลู้ด้วยสิ่งของ และการแสดงความรักมากเกินไป เป็นการขัดขวางพัฒนาการทั้งทางด้าน IQ และ EQ ของลูก

  • IQ เป็นความฉลาดที่ติดตัวมาแต่กำเนิด บ่งบอกถึงความสามารถทางการเรียนรู้ การจดจำ การคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการติดต่อสื่อสาร
  • EQ เป็นความฉลาดที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ มีความเข้าใจในความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสม
วิธีเลี้ยงลูก
การเลี้ยงลูกแบบผิดๆ เป็นการขัดขวางพัฒนาการทั้งทางด้าน IQ และ EQ ของลูก

ซึ่งทั้ง 2 Q นี้ สามารถกระตุ้น และพัฒนาให้ดีขึ้นได้จากการเลี้ยงดู ซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ ไปจนถึงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอายุ 18 ปี หากเด็กได้รับเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง จะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ใช้ความสามารถทางสติปัญญาตนเองได้อย่างเต็มที่

IQ และ EQ มีบทบาทส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกันและกัน การมี EQ สูงจะช่วยให้การเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตดีขึ้น แต่คนที่มีไอคิวสูงอย่างเดียวอาจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้หากมี IQ ธรรมดาแต่มี EQ สูงทำให้ประสบความสำเร็จ หรือหากมี IQ และ EQ สูงทั้งคู่ก็ยิ่งประสบความสำเร็จมาก

อ่าน “อุปสรรคในการเลี้ยงลูก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up