โรคในหน้าหนาว

หมอเตือน! 3 ภัย 4 โรคในหน้าหนาว เด็กเล็กเสี่ยงเจ็บตายสูงขึ้น

โรคในหน้าหนาว
โรคในหน้าหนาว

3 ภัย 4 โรคในหน้าหนาว ที่ควรระวัง

1. การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว

มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ดื่มสุราเพื่อคลายความหนาว ขอแนะนำว่าไม่ควรดื่มสุราและเสพของมึนเมา รักษาร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกาย รับประทานอาหารมีประโยชน์ ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายเพียงพอ ดูแลกลุ่มเสี่ยงอุณหภูมิร่างกายต่ำลงได้ง่าย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก คนพิการ เป็นต้น ควรจัดหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสม สังเกตอาการผู้ป่วยหลังกินยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยารักษาอาการชัก เป็นต้น ที่มีผลต่ออุณหภูมิร่างกายต่ำลง รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ อาจเกิดอาการเฉียบพลันและเสียชีวิตได้ง่าย

2. การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแทนระบบไฟฟ้า ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ หากสูดดมเข้าไปมากและนาน จะมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน ซึม หมดสติ และเสียชีวิตได้ ขอให้ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ติดป้ายเตือน และบอกวิธีใช้งาน ไม่ควรอาบน้ำนาน เว้นระยะเวลา 15-20 นาที ให้อากาศระบายออก หากมีอาการผิดปกติ ได้กลิ่นแก๊ส ควรออกจากห้องน้ำทันที

3. การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด

แนะผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนเดินทาง หากทัศนะวิสัยไม่ดี หมอกลงจัด ไม่ควรเดินทาง หรือขับด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟหน้าช่วงที่มีหมอกลงจัด พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับทางไกล ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ (เบรก ยาง ล้อ) ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ดื่มสุรา ไม่ขับเร็ว สวมเข็มขัด และหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ชำนาญเพียงพอไม่ควรขับทางไกลหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

โรคหน้าหนาว
ประกาศจากกรมควบคุมโรค เรื่องเฝ้าระวังการระบาดของโรคในหน้าหนาว

 

สำหรับ 3 ภัย 4 โรคในหน้าหนาว ปีนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการจัดทำประกาศแจ้งเตือนให้ระวังโรคและภัยสุขภาพไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมเตรียมภารกิจในการดูแลประชาชน โดยการเฝ้าระวัง ควบคุม และประชาสัมพันธ์ ถึง 3 ภัย 4 โรคในหน้าหนาว แก่ประชาชน

อ่านต่อบทความที่น่าสนใจ คลิก

ลูกหนังลอกแสบทั้งตัวจาก “โรค 4S” แม่เตือน! อย่าให้ใครหอม

18 ลักษณะลิ้นบอกโรค เพียงแค่ดูลิ้นลูก ก็รู้ได้ว่าป่วยหรือไม่?

วิธีป้องกัน ไข้เลือดออก ไม่ให้ลูกป่วยช่วงหน้าหนาวนี้!!

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : mgronline.com, www.pobpad.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up