โรคในหน้าหนาว

หมอเตือน! 3 ภัย 4 โรคในหน้าหนาว เด็กเล็กเสี่ยงเจ็บตายสูงขึ้น

โรคในหน้าหนาว
โรคในหน้าหนาว

4 โรคในหน้าหนาว ที่ควรระวัง

3. โรคไข้หวัดใหญ่

คือ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนของจมูก ลำคอ และปอด อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดธรรมดา มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล ไอหรือจาม แต่มีความรุนแรงและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ เป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปี และระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี กลุ่มเสี่ยงที่มักจะเป็นโรคนี้ ได้แก่ เด็กเล็กจนถึงเด็กโต ผู้เสียชีวิตมักเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว

การแพร่เชื้อมักจะพบได้ในสถานที่แออัดหรืออยู่รวมกันหนาแน่น เช่น เรือนจำ สถานศึกษา เป็นต้น ติดต่อจากการหายใจ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายผู้ป่วยไข้หวัดธรรมดา แต่อาการป่วยไข้หวัดใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายได้มากกว่า เช่น มีไข้สูงมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียหมดแรง ไอ จาม เจ็บคอ คออักเสบ บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงร่วมด้วย บางราย ผู้ป่วยมีอาการแสดงอย่างอื่น แต่ไม่มีไข้ และอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นได้ด้วย ในปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันไวรัสที่สามารถฉีดได้ปีละครั้ง แต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ทุกชนิด รวมถึงมียาต้านไวรัสที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ สำหรับการป้องกัน ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด มีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน

โรคไข้หวัดใหญ่
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมีไข้สูง หนาวสั่น

4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

โรคท้องร่วง ท้องเสีย เป็นสาเหตุสำคัญของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก สำหรับไวรัสที่อันตรายสำหรับโรคท้องร่วงท้องเสีย คือ “โรตาไวรัส” เป็นไวรัสที่ทำให้เด็กอุจาระร่วงอย่างรุนแรง มักพบบ่อยในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุ 1-3 ปี การติดต่อของโรคนี้ เกิดจากการกินสิ่งปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อนี้ เช่น เด็กมือเปื้อนแล้วอมหรือดูดนิ้ว หรือเชื้อ/อุจจาระติดกับของเล่น หรือเครื่องใช้ จึงเป็นโรคป้องกันค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงมักมีการระบาดของไวรัสโรตาในโรงเรียนเด็กเล็ก หรือสถานเลี้ยงเด็ก

ผู้ป่วยจะมีอาการมีไข้ มีน้ำมูกและไอเล็กน้อยนำมาก่อนคล้ายการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆในช่วงสั้น ๆ หลังจากนั้นจะมีอาการในระบบทางเดินอาหารตามมา มักจะอาเจียนมากใน 1-2 วันแรก และท้องร่วงเป็นน้ำพุ่งหลายครั้ง หากไม่ได้รับเกลือแร่เพียงพอ จะท้องอืดมาก อาจถ่ายอุจจาระมากจนก้นแดง อาการอาเจียนจะเป็นในช่วงสองวันแรกแล้วดีขึ้น แต่ท้องร่วงจะอยู่นานประมาณ 5-7 วัน บางรายรักษาไม่ทันอาจช็อกและเสียชีวิตได้ การรักษา คือ ให้ยาตามอาการ วิธีป้องกัน คือ ดูแลสุขอนามัยอาหารและน้ำ รับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ ถ่ายลงในภาชนะที่รองรับมิดชิด หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดของเล่นเด็กบ่อย ๆ เลี่ยงพาเด็กไปสถานที่แออัด

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ 3 ภัย 4 โรคในหน้าหนาว ที่ควรระวัง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up