เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง

ผู้เชี่ยวชาญห่วง! เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง เพราะใส่หน้ากาก

Alternative Textaccount_circle
event
เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง
เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง

ผู้เชี่ยวชาญห่วง! เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง เพราะใส่หน้ากาก

การระบาดของโรคโควิด-19 มาตลอด 3 ปี นี้ส่งผลกระทบต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะตอนนี้ที่สายพันธ์โอมิครอนแพร่ระบาด จะส่งผลต่อเด็กมากขึ้น เนื่องจากติดง่ายขึ้น ความกังวลเรื่องการติดโรคที่พ่อแม่มีต่อเด็กก็เพิ่มขึ้นไปด้วย แต่นอกจากเรื่องการติดโรคแล้วยังพบว่า เด็ก โดยเฉพาะ เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง อันเนื่องมาจากการระบาดนี้ด้วยค่ะ

 

สถิติเด็กเล็กติดโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น

กรมอนามัยรายงานสถานการณ์การติดเชื้อในเด็กเล็ก คือ เด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ ในสายพันธุ์ “โอมิครอน” ตั้งแต่เดือนมกราคม จะพบว่า เด็กกลุ่มนี้ติดเชื้อเพียงสัปดาห์ละพันกว่าราย จากนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็น 2-3 พันราย ล่าสุด ในช่วงที่ผ่านมา มีการติดเชื้อสูงตามกลุ่มวัยอื่น ๆ โดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่ามีการติดเชื้อสูงถึง 6,000 กว่าราย และเมื่อดูย้อนหลังตั้งแต่มีการระบาดระลอกที่ 3 เดือนเมษายน ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ไทยมีผู้ป่วยสะสมในเด็กกลุ่มนี้แล้ว 107,059 ราย หรือคิดเป็น 5 % ของการติดเชื้อทั้งหมด และมีการเสียชีวิต 29 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เด็กมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ขณะที่สาเหตุการติดเชื้อของ “เด็กเล็ก” มาจากการติดเชื้อในครอบครัว และไม่มีวัคซีน อีกทั้งกลุ่ม “เด็กเล็ก” ยังเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากเด็กไม่สามารถปกป้องตัวเองได้

หน้ากากอนามัยทำให้เด็กเล็กหายใจลำบาก

ในประเทศญี่ปุ่นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ จึงมีเด็กจำนวนมากติดเชื้อ  กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นจึงแนะนำให้เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่กุมารแพทย์ได้ทักท้วงเรื่องนี้ และบรรดาคุณพ่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า การใส่หน้ากากอนามัยจะทำให้เด็กหายใจลำบาก เนื่องจากระบบหายใจของเด็กยังไม่แข็งแรงพอ และเด็กบางคนยังไม่สามารถถอดหน้ากากเองได้เมื่อรู้สึกอึดอัด จึงเป็นห่วงว่าจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทำให้สุดท้ายรัฐบาลญี่ปุ่นยอมถอนข้อเสนอนี้ไป

เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง เพราะใส่หน้ากากอนามัย

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ของญี่ปุ่นระบุว่า มีผลการศึกษาพบว่า เด็กอายุ 2 ปี ที่ใส่หน้ากากอนามัย ไม่เพียงส่งผลต่อระบบหายใจที่ทำให้ห่ายใจลำบาก แต่ยังมีผลต่อพัฒนาการของเด็กด้วย เพราะเด็กจะเรียนรู้การสื่อสารผ่านการมอง การดู การเคลื่อนไหวของปาก ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยจะปิดบังรูปปาก และการออกเสียงผ่านหน้ากากอนามัยยังทำให้เสียงที่ได้ยินเพี้ยน ส่งผลต่อการออกเสียงเวลาที่เด็กเรียนรู้เรื่องภาษา

นอกจากนี้ การสวมหน้ากากอนามัยยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง และส่งผลต่อพัฒนาการด้านการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ของเด็กด้วย เพราะขัดขวางการเรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้า ตา จมูก และปาก และการสื่อสารทางอารมณ์ที่ชัดเจน

เด็กเล็กพัฒนาการช้าลง
ผู้เชี่ยวชาญห่วง! เด็กเล็กพัฒนาการช้าลงเพราะใส่หน้ากาก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เคยโพสต์เฟซบุ๊กซึ่งมีความเห็นไปในทำนองเดียวกันนี้ว่า ในภาวะปกติใหม่ (new normal) หรือ ภาวะปกติต่อไป (next normal) การใส่หน้ากากอนามัยเป็นผลดีในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในระบบทางเดินหายใจ ไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 เท่านั้น แม้กระทั่งวัณโรคที่เป็นปัญหาในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกัน ในช่วงเด็กกำลังพัฒนา โดยเฉพาะเด็กเล็ก จะต้องมีการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยเฉพาะการพูดและการฟัง ถ้ามีหน้ากากอนามัย ก็อาจจะทำให้การพูดลำบากกว่าปกติ การสะกดเสียงต่าง ๆ และในการฟัง การเรียนรู้ จะมีทั้ง ภาษาพูดและภาษาท่าทาง (verbal และ nonverbal) ในภาษาท่าทาง การฟังเสียงพูดเด็ก จะสังเกตริมฝีปาก สีหน้าและจะมีการเข้าใจความหมายที่พูดได้เพิ่มขึ้น การใส่หน้ากากอนามัย ก็อาจจะมีผลในการปิดกั้นพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาพูด และภาษาท่าทางของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก

พัฒนาการการเรียนรู้ตามวัยของเด็กเล็ก

ศาสตราจารย์เมียววะ มาซาโกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการทางสมองและจิตวิทยามนุษย์ มหาวิทยาลัยเกียวโต กล่าวว่า ทารกแรกเกิดจนถึงอายุราว 1 ขวบจะมองหน้าและความเคลื่อนไหวของผู้คนรอบตัว และเรียนรู้การแสดงออกทางสีหน้าของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู สามารถรับรู้ได้ว่า นี่คือใบหน้าของคนใกล้ชิด เมื่อตา จมูก และปากบนใบหน้าปรากฏชัด หลังจากนั้นทารกก็เรียนรู้ที่จะแยกแยะสีหน้าที่แสดงอารมณ์แตกต่างกัน เช่น อารมณ์ดี หรือโกรธ การเห็นใบหน้าของคนในครอบครัวจึงจำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก

ขณะที่เด็กอายุระหว่าง 4-10 ปี เป็นช่วงที่กำลังพัฒนาความสามารถของสมองในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และความสามารถในการประเมินว่าคนอื่นคิดอะไร และตัวเองควรทำตัวอย่างไรในการสื่อสารระหว่างกัน

พ่อแม่จะช่วยให้ลูกเกิดพัฒนาการที่ดีในช่วงของการระบาดนี้ได้อย่างไร

สิ่งที่พ่อแม่สามารถช่วยเหลือได้ ได้แก่

  • พยายามหลีกเลี่ยงไม่พาลูกวัยเด็กเล็กออกนอกบ้าน
  • อยู่ภายในบ้านไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่ก็ต้องแน่ใจว่าจะไม่มีใครนำเชื้อมาติดเด็กได้
  • ไม่ให้คนภายนอกหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงตัวเด็ก
  • ใช้การสื่อสารภาษากายบ่อย ๆ กระตุ้นพัฒนาการลูกอย่างสม่ำสมอ

แม้จะต้องคอยระวังเรื่องการระบาดของโรคโควิด 19 ก็ตาม แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคำนึงถึงพัฒนาการของลูก ๆ ด้วยค่ะ ขอให้ลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้กำลังลูก ๆ เพื่อให้เค้าได้มีพัฒนาการที่สมวัยกันนะคะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

MGR Online

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อบทคความดี ๆ คลิก

5 เทคนิคสอนลูกใส่ หน้ากากอนามัย ป้องกันโรค ป้องกันฝุ่น ให้ได้ผล

ไขข้อสงสัย ‘หน้ากากอนามัย’ ชนิดไหนป้องกัน ‘โควิด-19’ และ ‘PM2.5’ ไปพร้อมกัน!!

ญี่ปุ่นเผย! หน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้ลูกใช้สีไหนดีที่สุด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up