เชื้อไวรัสโรต้า

ไวรัสโรต้า ระบาดหน้าหนาว ลูกเป็นแล้วเป็นอีกได้!

event
เชื้อไวรัสโรต้า
เชื้อไวรัสโรต้า

 ไวรัสโรต้า

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า…

โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า เกิดจากการรับเชื้อเข้าทางปาก  จากการปนเปื้อนของเชื้อในน้ำดื่มและน้ำใช้ หรือการสัมผัสกับเครื่องใช้หรือของเล่นต่างๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโรต้า โดยมักจะมีอาการภายใน 2-10 วันหลังการรับเชื้อเข้าไป

อาการของโรคไวรัสโรต้า คือ

 • มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า
 • มีไข้สูงและอาเจียน
 • ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการขาดน้ำ หากรับการรักษาไม่ทันหรือไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้
 • ทั้งนี้จากข้อมูลยังพบอีกว่า ก่อนอายุ 5 ปีเด็กทุกคนจะมีการติดเชื้อซ้ำได้หลายครั้ง

การป้องกันโรคอุจจาระร่วง สามารถทำได้ ดังนี้…

1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือเจลล้างมือทั้งก่อนปรุงประกอบอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้ำ
2. กำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน
3. รับประทานอาหารที่ปรุง “สุก ร้อน สะอาด”
 • ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์
 • หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม
 • หากต้องการจะเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้รับประทานในวันต่อไป
 • ควรใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บไว้ในตู้เย็น
 • นำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง
 • และการเก็บรักษาที่ปรุงสุกแล้ว
 • ควรแยกจากอาหารหรือวัตถุดิบที่ยังไม่ปรุง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

ทั้งนี้คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หากเริ่มมีความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์ทันที หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

ข้อมูลจาก: กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน/ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

อ่านต่อ >> “ลูกติดเชื้อไวรัสโรต้าได้อย่างไร? และมีวิธีอย่างไร” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up