คู่มือป้องกันโรคโควิด

จีนออก คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 (ฉบับภาษาไทย) ต้องทำยังไงเพื่อให้รอดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

คู่มือป้องกันโรคโควิด
คู่มือป้องกันโรคโควิด

8 วิธีป้องกันตนเองในสถานที่สาธารณะ
จาก คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 ฉบับภาษาไทย

 1. เมื่อออกไปนอกบ้านทุกครั้ง จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสาเหตุของการป่วย และหลังกลับจากภายนอกทุกครั้งจะต้องล้างมือโดยทันที ทั้งนี้หากมีอาการไข้หรืออาการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีไข้ต่อเนื่อง จะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยทันที
 2. พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต , ร้านขายของ , สวนสนุก , ร้านอินเตอร์เน็ต , ร้านอาหาร เป็นต้น และไม่เข้าร่วมชุมนุมเป็นกลุ่ม
 3. ไม่บ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงพื้น โดยสามารถบ้วนเสมหะหรือน้ำลายลงบนกระดาษทิชชู่ และเมื่อสะดวกให้นําไปทิ้งลงในถังขยะที่มิดชิด ในขณะที่หากต้องการไอหรือจาม จะต้องใช้กระดาษทิชชู่ปิ ดปากและจมูกให้เรียบร้อยเสียก่อน และนํากระดาษที่ใช้แล้วทิ้งลงในถัง “ขยะติดเชื้อ” เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส หลังจากไอหรือจามแล้วจะต้องทําการล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้มือสัมผัสกับดวงตา จมูกหรือปาก
 4. ฆ่าเชื้อโดยทันที เมื่อสัมผัสกับสิ่งของในสถานที่สาธารณะ เช่น หนังสือ เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น ให้ทําการล้างมือโดยทันทีหรือใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อในการทําความสะอาดมือ
 5. เมื่อมีการพบปะกับผู้อื่นในสถานที่สาธารณะ จะต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้คนอย่างน้อย 1 เมตร (ประมาณ 1 ช่วงความยาวแขน) เป็นต้นไป
 6. พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารภายนอกบ้าน
 7. หากใช้การโดยสาร ด้วยรถประจําทางจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และพยายามเลือกใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบครั้งเดียวทิ้ง ทั้งนี้เมื่อไอหรือจามจะต้องพยายามหันไปด้านที่ไม่มีคน แล้วใช้ด้านในของศอก หรือกระดาษทิชชู่ปิดปากและจมูกก่อนไอหรือจาม
 8. เมื่อพบผู้ป่วยไข้หวัดบนรถโดยสารประจําทาง พยายามอย่าสัมผัสหรือเข้าใกล้ และควรเปิดหน้าต่างรถโดยสาร เพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศ หลังลงจากรถให้ทําการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทันที

 

กินอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19

 1. ใน คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 จากจีน ฉบับภาษาไทย บอกไว้ว่า ให้กินอาหารที่อุดมด้วยธัญพืชเป็นหลัก โดยในแต่ละวันจะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 250-400 กรัม ซึ่งรวมไปถึงพวกข้าว , ข้าวสาลี , ข้าวโพด , บักวีต , มันเทศ , มันฝรั่ง เป็นต้น
 2. หมั่นออกกําลังกายอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอเพื่อรักษาน้ำหนักตัวเอง ไม่ให้อ้วนจนเกินไป โดยไม่ควรนั่งเป็นเวลานาน ให้ลุกขยับร่างกายทุกๆชั่วโมง
 3. เน้นกินผักผลไม้ที่สดสะอาด โดยทุกๆวันจะต้องบริโภคให้ได้มากกว่า 5 ประเภทขึ้นไป ปริมาณที่เหมาะสมจะต้องให้ได้มากกวา 500 กรัมขึ้นไป ซึ่งครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นผักผลไม้ที่มีสีเข้ม นอกจากนี้จะต้องดื่มนมทุกวัน และกินผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น
 4. ควรกินโปรตีนอย่างเพียงพอ ทั้งเนื้อปลา กุ้ง สัตว์ปีก ไข่ และเนื้อสัตว์ม่ติดมัน ในปริมาณที่เหมาะสม โดยในแต่ละวันควรบริโภคให้ได้ประมาณ 150-200 กรัม ส่วนไข่ไก่ กินทุกวัน วันละ 1 ฟอง และหลีกเลี่ยงการรับประทานไขมัน ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการร่มควันหรือการหมัก เป็นต้น
 1. ลดการบริโภคเค็ม มัน ควบคุมน้ำตาลและจํากัดการดื่มสุรา ควรหันมากินอาหารเบาๆที่รสชาติไม่จัดจ้าน โดยในแต่ละวันสำหรับเด็กควรบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของเกลือในปริมาณไม่เกิน 6 กรัม พร้อมควบคุมการบริโภคน้ำตาลไมให้เกินวันละ 50 กรัม หรือดีที่สุดคือบริโภคให้ต่ำกวา 25 กรัม ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ โดยแต่ละวันควรดื่มวันละ 7-8 แกว (1500-1700 มิลลิลิตร) และควรเป็นน้ำต้มสุก ที่สำคัญสำหรับผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราให้เร็วที่สุด
 2. ไม่ใช้ทรัพยากรอาหารอย่างสิ้นเปลือง สอนให้ลูกรู้คุณค่าของอาหาร ควรเตรียมอาหารตามปริมาณการบริโภคที่แท้จริง เพื่อไม่ให้เหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ที่สำคัญต้องเลือกกินอาหารที่สดสะอาดถูกสุขอนามัยและใช้วิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรใน คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 ยังบอกอีกว่าควรแยกอาหารสดออกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว โดยนําอาหารที่สุกแล้วมาผ่านความร้อนอีกครั้ง พร้อมเรียนรู้วิธีการอ่านฉลากอาหาร และเลือกผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเหมาะสม ที่สำคัญพยายามรับประทานอาหารที่บ้าน เพลิดเพลินกับอาหารและการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างอารยธรรมอาหารในรูปแบบใหม่

 

คู่มือป้องกันโรคโควิด

วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

 

 • เพิ่มการดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระ โดยให้กินผลไม้ตระกูลส้มจํานวน 2 ลูกต่อวัน เพื่อเพิ่มวิตามิน C ให้แก่ร่างกาย
 • ควรกินมะเขือเทศ ตลอดจนผลไม้ที่มีสีแดงหรือสีเข้มเพื่อเพิมวิตามิน B ให้กับร่างกาย
 • เสริมวิตามิน A ให้กับร่างกายอย่างเหมาะสม โดยการกินเครื่องในสัตว์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ละครั้งประมาณ 30-50 กรัม โดยประมาณ ซึ่งจะช่วยให้เยื่อบุทางเดินหายใจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อจากไวรัสได้อย่างง่ายดาย
 • ไม่ควรออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลานี้ เนื่องจากการออกกําลังกายหนักจะไประงับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน (ระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน) ในช่วงระยะเวลานี้สามารถออกกําลังกายเบาๆหรือออกกําลังกายที่ใช้กําลังปานกลางได้
 • กินคาร์โบไฮเดรตอย่างเพียงพอ เช่น ข้าว และอาหารประเภทแป้งอื่นๆ เนื่องจากคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่สําคัญที่สุดสําหรับเซลล์ของภูมิคุ้มกัน และในแต่ละวันพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าทำให้ตนเองตกอยู่ภายใต้สภาวการณ์ที่เครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไป

 

โรคโควิด-19 สามารถรักษาได้หรือไม่?

ปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 สามารถรักษาได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่พบยาที่มีผลในการต้านไวรัสโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ … สําหรับวิธีการรักษาคนป่วย ที่สําคัญคือใช้วิธีการรักษาตามอาการ (หากมีไข้สูง ให้ทําการลดไข้ เมื่อไอก็ทำให้หยุดอาการไอ) และวิธีการเสริม (เสริมสร้างโภชนาการและเพิ่มภูมิต้านทาน)

ซึ่งในปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้พยายามเร่งทําการค้นหาและวิจัยยาที่มีผลต่อการรักษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดไวรัสเหล่านั้นให้หมดไป

สุดท้ายนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 มีลักษณะอาการที่รุนแรง ดังนั้นเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 ควรรีบทําการพบแพทย์โดยทันที และจะต้องเชื้อฟังคําสังแพทย์พร้อมให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างเคร่งครัด

 

♥ นอกจากนี้ใน คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่ลือกันในโซเชี่ยลบ้านเรามากมาย  เช่น การห้ามกินเนื้อ ให้กินแต่ผัก ซึ่งในคู่มืออธิบายไว้ละเอียดเลย … หากคุณพ่อคุณแม่หรือใครสนใจอยากอ่านแบบเต็มๆ ก็สามารถ คลิกได้ที่นี่เลยค่า >>คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 ฉบับภาษาไทย จากประเทศจีน

 

อ่านต่อบทความอื่นน่าสนใจ คลิก :


ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ คู่มือป้องกันโรคโควิด 19 ฉบับภาษาไทย จากประเทศจีน

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X