ไข้เลือดออก และไวรัสซิการะบาดช่วงหน้าฝน

event

พบไวรัสซิการะบาดในช่วงหน้าฝน คนเป็น ไข้เลือดออก โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยปลัดมหาดไทย ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการหลายจังหวัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา หลังจากที่พบสถานการณ์อยู่ในระดับสีแดง และมีการแพร่กระจายของโรคมากเป็นพิเศษช่วงสิงหาคมนี้

ไข้เลือดออกจากสภาพอากาศที่มีฝนตก ทำให้มีโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 408 คน คิดเป็น 46.82% ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจายไปทุกอำเภอ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก พบว่าตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะในช่วงฤดูฝน วงจรเพาะพันธุ์ยุงลายมีมากขึ้น จึงมีมาตรการรณรงค์ให้กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามบ้านเรือน โรงเรียน วัด ชุมชน เพื่อป้องกันไข้เลือดออกระบาดในวงกว้าง

banner300x250นอกจากนี้ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ไวรัสซิกาในประเทศที่อยู่ในระดับสีแดง มีการแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา 8 จังหวัดสามารถควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุดรธานี และ กาญจนบุรี แต่เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมาต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ไข้เลือดออกอ่านต่อ “ไข้เลือดออก และไวรัสซิการะบาดช่วงหน้าฝน” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up