เมื่อผ่าตัดแผลเล็กได้…การผ่าตัดกระดูกสันหลังก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป

Alternative Textaccount_circle
event

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง สมัยก่อนถือว่าเป็นการผ่าตัดที่สำคัญกว่าการผ่าตัดชนิดอื่น ๆ เพราะการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เป็นการรักษาที่เดิมพันด้วยความพิการของผู้ป่วย เนื่องจากอยู่ใกล้กับไขสันหลังของผู้ป่วย ดังนั้นในทางการแพทย์จึงพยายามหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจนถึงที่สุด

ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทางการแพทย์ การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงมีอันตรายน้อยลงกว่าในสมัยก่อนมาก ความเสี่ยงต่อการพิการแทบจะเป็นศูนย์ การพักฟื้นก็เร็วกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้แพทย์เริ่มแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาปัญหาของกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดมากขึ้น เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติเร็วขึ้น และไม่ต้องทรมานกับอาการเจ็บปวดจากโรคของกระดูกสันหลังนานเกินความจำเป็น

นอกจากการผ่าตัดกระดูกสันหลังจะลดความเสี่ยงลงแล้ว การนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามามีส่วนร่วมกับการผ่าตัด ยิ่งทำให้การผ่าตัดกระดูกสันหลังมีความปลอดภัยมากขึ้น ความแม่นยำสูงขึ้น จนศัลยแพทย์สามารถทำการผ่าตัดได้ โดยไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนในสมัยก่อน การเปิดแผลใหญ่จึงไม่จำเป็นเหมือนแต่ก่อน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานี ได้นำเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อให้การทำผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นเรื่องง่ายสำหรับศัลยแพทย์ เทคโนโลยีประกอบด้วย

  1. O – arm เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนา เครื่อง x – ray C – arm ที่มีใช้อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วไป แต่ O – arm จะเป็นเครื่อง x – ray ที่ดูพร้อมกันได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ ซึ่งสามารถนำภาพทั้ง 2 มิติตัดออกเป็นรูปภาพ เช่นเดียวกับเรื่อง CT scan
  2. Navigator เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการใส่อุปกรณ์เข้าไปในกระดูกสันหลัง โดยทำงานร่วมกับ O – arm เครื่องจะมีคลื่นเพื่อจะจับตำแหน่ง และทิศทางของอุปกรณ์ทุกชนิดที่แพทย์ใช้ และนำไปประมวลออกมาเป็นภาพร่วมกับภาพตัดของกระดูกจากเครื่อง O – arm ทำให้แพทย์สามารถเห็นอุปกรณ์ที่ใช้และวัสดุที่ใส่ให้เข้าไปในกระดูกสันหลังผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องใช้การเปิดแผล หรือใช้ประสบการณ์ความชำนาญของแพทย์

ดังนั้นเมื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมารวมกับความชำนาญของศัลยแพทย์ ความแม่นยำในการผ่าตัดจึงมีได้สูง ในขณะเดียวกัน ความผิดพลาดก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้การผ่าตัดกระดูกสันหลังจึงไม่จำเป็นต้องเปิดแผลใหญ่อีกต่อไป

 

เรื่องโดย : นพ.พรเอนก ตาดทอง  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111

ภาพ : Shutterstock

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up