คุณแม่ท้องเป็นโรคหัวใจ

ประสบการณ์จริง เมื่อคุณแม่ท้องเป็นโรคหัวใจ

คุณแม่ท้องเป็นโรคหัวใจ
คุณแม่ท้องเป็นโรคหัวใจ

3 เรื่องหลักๆ ที่แม่ท้องโรคหัวใจต้องเจอ

1.คุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจ เมื่อตั้งครรภ์ได้ 4 สัปดาห์

ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ 10 – 20 ครั้งต่อนาที ซึ่งในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นถึง 20% จากค่าปกติและหลังจากคลอด 2 วัน จะยังสูงอยู่ แล้วจึงจะกลับมาปกติภายใน 10 วันหลังคลอด

2.คุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจ เมื่อตั้งครรภ์ได้ 5 สัปดาห์

ปริมาตรเลือดที่หัวใจสูบฉีดออกมาจะเพิ่มขึ้นถึง 30 – 50% ในช่วง 20 -24 สัปดาห์ การเพิ่มขึ้นนี้มีผลจากการเต้นของหัวใจ ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึง 32 สัปดาห์ ปริมาตรเลือดที่หัวใจสูบฉีดออกมาสัมพันธ์กับการหดรัดตัวของมดลูก และการไหลเวียนของเลือด และช่วงหลังคลอดจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 60 – 80% เพราะปริมาณเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องขวาเพิ่มขึ้นเพราะแรงกดทับของหลอดเลือดเวนาคาวาลดลง ซึ่งจะกลับสู่ปกติภายใน 24 ชั่วโมง หรือหลังคลอด 10 วัน และปริมาตรเลือดที่สูบฉีดหัวใจหนึ่งครั้งจะลดลงภายใน 2 สัปดาห์

อาการคนท้องที่เป็นโรคหัวใจ
อาการคนท้องที่เป็นโรคหัวใจ

3.คุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจ เมื่อตั้งครรภ์ได้ 6 สัปดาห์

ปริมาตรเลือดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงไตรมาตรที่ 3 หรือช่วง 30 สัปดาห์ เลือดจะเพิ่มขึ้น 45 – 50 % เกิดจากการเพิ่มขึ้นของพลาสมา 50% และเม็ดเลือดแดง 20 – 35% ทำให้มีการเจือจางของเลือด เกิดภาวะโลหิตจาง

การเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจ และหลอดเลือดนื้ ส่งผลต่อการวินิจฉัยโรคในคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งค่อนข้างยาก คุณแม่จะมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจหอบ เหนื่อยมากขึ้น ไอเป็นเลือด เป็นลมหมดสติเมื่อออกแรง มีเสียงฟู่ของหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ

ระดับความรุนแรงของโรคหัวใจในคุณแม่ตั้งครรภ์

1.สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ไม่มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ ใจสั่น หรือเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไม่มีอาการปวดเค้นหัวใจ

2.สามารถทำกิจกรรมได้เล็กน้อย รู้สึกสบายเมื่อได้พัก ถ้าทำกิจกรรมตามปกติแล้วจะเริ่มมีอาการเหนื่อย ใจสั่น หรือเจ็บหน้าอก

3.สามารถทำกิจกรรมได้น้อยมาก รู้สึกสบายเมื่อได้พัก ถ้าทำกิจกรรมเพียงเล็กน้อยจะเริ่มเหนื่อย ใจสั่น เจ็บหน้าอก

4.ไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้เลย แม้กระทั่งเวลาพักก็จะเหนื่อยหอบ ในสั่น หรือเจ็บหน้าอก

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ผลกระทบเมื่อแม่ท้องเป็นโรคหัวใจ” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X