เครื่องเป่าลม

เครื่องเป่าลม ห้องน้ำสาธารณะ เชื้อโรคใกล้ตัวลูก

เครื่องเป่าลม
เครื่องเป่าลม

คุณพ่อ คุณแม่คงจะเคยใช้ เครื่องเป่าลม ในห้องน้ำสาธารณะ ทั้งในศูนย์การค้า ปั๊มน้ำมัน หรือสถานที่ที่เป็นองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ แม้กระทั่งในโรงเรียนของลูกน้อย หลังจากล้างมือ มักจะใช้เครื่องเป่าลม เพื่อทำให้แห้ง แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องเป่าลมเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อโรคได้

เครื่องเป่าลมดร. นพวรรณ ชินะโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและจุลชีววิทยา กล่าวว่า เราไม่สามารถทราบได้ว่าอะไรปะปนอยู่ในอากาศ เพราะในอากาศเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และแบคทีเรียทุกชนิด เช่น อีโบลา คาโมเดล่า จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ ถ้าห้องน้ำมีฝุ่น ไม่สะอาด ขาดการดูแล ก็อาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่มาก โดยเฉพาะ คาโมเดล่า เชื้อโรคในสัตว์ปีก และสัตว์เลื้อยคลาน เป็นพาหะไปสู่โรคต่างๆ เด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำก็อาจจะเจ็บป่วยได้

banner300x250ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน Journal of Hospital Infection จัดทำโดย Prof. Mark Wilcox, professor of medical microbiology at University of Leeds ชี้ให้เห็นว่า เครื่องเป่าลม สามารถทำให้มือแห้งได้ มาพร้อมๆ กับเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และปลิวอยู่ในห้องน้ำได้หลายเมตร และลอยอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมง

จากการทดลอง ทำโดยการป้าย Lactobacillis bacteria ในห้องน้ำที่มีเครื่องเป่าลม พบว่าปริมาณแบคทีเรียในอากาศใกล้เครื่องเป่าลมแบบใช้ลมร้อน มีจำนวนมากกว่าการเช็ดมือด้วยกระดาษถึง 4.5 เท่า และเครื่องเป่าลมแบบใช้แรงเป่าพบว่ามีแบคทีเรียสูงกว่า 27 เท่า และถูกพัดได้ไกลถึง 2 เมตร

เครื่องเป่าลมอ่านต่อ “เครื่องเป่าลม ห้องน้ำสาธารณะ เชื้อโรคใกล้ตัวลูก” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up