อาการเสี่ยงโควิด

อาการเสี่ยงโควิด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรู้รส?

event
อาการเสี่ยงโควิด
อาการเสี่ยงโควิด

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ประกาศแนะนำเรื่อง อาการเสี่ยงโควิด เกิดการสูญเสียการได้กลิ่น ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 เนื่องจากมีงานวิจัยและรายงานผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาการสูญเสียการรับรู้รสด้วย

อาการเสี่ยงโควิด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรู้รส?

จากรายงานพบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด 19 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น (Anosmia) หรือสูญเสียการรับกลิ่นเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด อาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั้งชั่วคราว และถาวร โดยมักเกิดจากการระคายเคืองของจมูก ซึ่งพบได้ถึง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่มีอาการอื่นๆ ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ไม่มากนัก จะมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นอาการหลักถึง 30%

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้ความสำคัญกับอาการดังกล่าว และมีข้อแนะนำในการพิจารณาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่า หากมีอาการสูญเสียการได้กลิ่น ภายใน 1 – 7 วัน หรือมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น เกิดขึ้นระหว่างถูกกักตัว และให้พิจารณางดการใช้ยาสเตียรอยด์ ชนิดรับประทานเพื่อรักษาอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย

อาการเสี่ยงโควิด

ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานจากแพทย์ในหลายประเทศ พบความสัมพันธ์ระหว่าง การสูญเสียการได้กลิ่นกับผู้ป่วยโควิด 19 โดยได้แนะนำให้ผู้ที่สูญเสียการได้กลิ่น กักตัวเอง แม้ว่าจะไม่มีอาการของโรค และในประเทศไทยก็เคยมีกรณีผู้ป่วยโควิด 19 รายแรกของจังหวัดสกลนคร ที่กลับบ้านหลังจากไปทำงานที่ภูเก็ต แล้วมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส จึงไปพบแพทย์เพื่อตรวจ และผลตรวจยืนยันว่า พบการติดเชื้อโควิด 19

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “จริงหรือไม่? ไม่ได้กลิ่นคือติดโควิด 19” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up