คลินิกนมแม่

รวม คลินิกนมแม่ ให้คำปรึกษาและแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

คลินิกนมแม่
คลินิกนมแม่

26. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-429-3575-81 ต่อ  8574,8572

27. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-926-9999 #7362 คลินิกนมแม่

28. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-300-4543,02-300-4553 ต่อ 3505

29. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-312-6300 ต่อ 1235(ทุกวันจันทร์)

30. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-241-6500-9 ต่อ 8213 (อ. สุมิตตา  สว่างทุกข์)

31. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกทม.

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 0-2354-8247,0-2354-8241-2

32. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-540-6500-1   ต่อ  242

33. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-256-4807

34. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวชิรพยาบาล

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 0-2244-3795

35. ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน กทม.

การติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 02-521-3064 ต่อ 206

อ่านต่อ >> รวม คลินิกปรึกษานมแม่ หน้า 5 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up