เตือนภัยพ่อแม่! “3 เชื้อโรค” จากมือถือ ภัยร้ายใกล้ตัว หากจะคิดเอาให้ลูกเล่น

event

ลูกเล่นโทรศัพท์

  • เชื้อ “อีโคไล” ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ

อีโคไลมีชื่อเต็มๆว่า เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli)  เป็นเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นทั่วไป จึงตรวจพบได้จากอุจจาระในปริมาณมาก โดยปกติอีโคไลประจำถิ่นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ก่อโรค แต่อาจฉวยโอกาสก่อโรคในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้2

  • และสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส ซึ่งก็พบบนมือถือเช่นกันแต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตราย

ลูกเล่นโทรศัพท์

เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส เป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะกลม เรียงตัวเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น หรือเป็นคู่ หรือเป็นสายสั้นๆ ไม่เคลื่อนที่ โคโลนีมีสีเหลืองหรือสีทองเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่มีออกซิเจน สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส บางสายพันธุ์ผลิตสารพิษที่เรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน ทำให้อาหารเป็นพิษ ซึ่งเอนเทอโรทอกซินที่ผลิตมีหลายชนิด

แต่ชนิดที่พบว่าทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ ซึ่งเอนเทอโรทอกซินที่ผลิตมีหลายชนิด แต่ชนิดที่พบว่าทำให้เกิดอาหารเป็นพิษบ่อย คือ ชนิดเอ และดี โดยช่วงอุณหภูมิที่เชื้อชนิดนี้จะผลิตเอนเทอโรทอกซินอยู่ระหว่าง 15.6 และ 46.1 องศาเซลเซียส และผลิตได้ดีที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งก็คือขณะที่เราใช้มือหยิบจับมือถือมาพูดคุยเป็นเวลานาน นั่นเอง ซึ่งเชื้อนี้ก็สามารถก่อให้เกิดโรคติดเชื้อจากอาหารที่เป็นพิษได้ มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน และอ่อนเพลีย บางราย มีอาการปวดศีรษะ

ทั้งนี้เชื้อสแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส จะมีชีวิตอยู่ได้ในอากาศ ฝุ่นละออง ขยะมูลฝอย น้ำ อาหารและนม หรืออาหารบรรจุเสร็จ สภาวะแวดล้อมภายนอกมนุษย์และสัตว์ ซึ่งมนุษย์และสัตว์นั้นเป็นแปล่งของเชื้อชาติชนิดนี้โดยจะพบอยู่ตามทางเดินหายใจ ลำคอ หรือ เส้นผมและผิวหนังถึง 50%3

ลูกเล่นโทรศัพท์

ทั้งนี้ทางด้าน เชรี สตานาเวย์ นักวิจัยของวิช? ได้ให้ ความเห็นว่า โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้ผู้ใช้ป่วยทันที แต่สกปรกมากกว่าที่ควรจะเป็น โดยเชื้อโรคที่ติดที่มือของผู้ใช้จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ก่อนส่งกลับไป ที่โทรศัพท์อีกครั้ง วนเวียนแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งผู้ใช้อาจได้รับเชื้อร้าย

ด้านนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอย่างดอกเตอร์ไซมอน ปาร์ค จากมหาวิทยาลัยเซอร์รีย์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคบนหน้าจอโทรศัพท์โดยการนำหน้าจอโทรศัพท์ของนักศึกษาคนหนึ่งมาทำการเพาะเลี้ยงบนจาน เป็นเวลา 3 วัน และผลการเพาะเชื้อก็ทำให้ได้เห็นภาพต่อไปนี้ ที่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เพียงหน้าจอโทรศัพท์เล็ก ๆ ก็สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคได้มากมายขนาดนี้เลย

ลูกเล่นโทรศัพท์

>> ชมภาพ “เชื้อโรคที่ถูกเพาะเลี้ยงหลังจากวางโทรศัพท์ไว้ที่จานเพาะ 3 วัน” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up