ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท

ออมสินปล่อยกู้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-ไม่ต้องมีคนค้ำ พ่อแม่เช็คสิทธิ์ด่วน

account_circle
event
ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท
ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท

พ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีรายได้ประจำ เป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช็คสิทธิ์หรือยัง ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-ไม่ต้องมีคนค้ำ

ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-ไม่ต้องมีคนค้ำ

ด้วยการระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบมากมายกับหลายครอบครัว ทั้งความวิตกกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ภาระค่าใช้จ่ายของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ต้องแบกรับในทุก ๆ วัน แต่สวนทางกับรายได้ เพราะบางรายถูกลดเงินเดือน บางรายถูกให้ออกจากงานประจำจนต้องตั้งต้นทำธุรกิจใหม่ บางคนเป็นพ่อค้าแม่ขายแต่รายได้หดลง คนไม่มีกำลังซื้อ จากเหตุการณ์นี้เอง ธนาคารออมสินจึงเปิดตัวสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการ

ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท
ออมสินปล่อยกู้ สูงสุด 50,000 บาท

เงินกู้ช่วยครอบครัวพ้นวิกฤติโควิด-19

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) วงเงิน 20,000 ล้านบาทที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อไปเมื่อเดือนเมษายน ซึ่งธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,012 ล้านบาท และยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบาท จึงได้จัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท มาปล่อยกู้ ผ่านโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน ผู้สนใจลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ โดยมีเงื่อนไขสำหรับการช่วยเหลือ ดังนี้

 • สินเชื่อประเภทนี้ต้องการช่วยเหลือบุคคลที่มีอาชีพค้าขาย ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
 • ลักษณะของสินเชื่อเพื่อการดำรงชีพ เพื่อการลงทุน หมุนเวียนในกิจการ
 • จำนวนเงินกู้สูงสุดได้คนละไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย คิด 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระเงินงวดในช่วง 6 เดือนแรกอีกด้วย

หากคุณพ่อคุณแม่สนใจอยากยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ของธนาคารออมสิน ต้องเตรียมเอกสารในการขอกู้ ดังนี้

 • ผู้ประกอบการรายย่อย
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 2. เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 4. เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น
 5. ไม่ต้องตรวจกิจการ
 • ผู้มีรายได้ประจำ
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส
 2. เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 4. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด
 5. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 พร้อมเปิดให้ผู้ประสงค์ออกจากมาตรการ เลือกแผนชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก

ออมสินให้พักชำระหนี้อัตโนมัติ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึง วันที่ 30 ก.ย.63 แต่เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ออมสินจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 พร้อมกับเปิดทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ และต้องการออกจากมาตรการ สามารถเลือกแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตัวเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.-31 ธ.ค. 63

สำหรับแผนการชำระหนี้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย

 1. พักชำระเงินต้น แผนที่ 1 พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยทั้งจำนวน 100% จากเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม
 2. ชำระดอกเบี้ยปกติ แผนที่ 2 ชำระดอกเบี้ยปกติทั้งจำนวน 100% และเงินต้น 50%
 3. ชำระเงินงวดต่อเดือน แผนที่ 3 ชำระเงินงวดต่อเดือนตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม โดยเมื่อแจ้งแผนการชำระหนี้ผ่าน MyMo แล้ว จะมีผลในวันถัดไปทันที

ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามีสัญญาเงินกู้มากกว่า 1 ราย จะต้องให้ผู้กู้หลัก (มีชื่อเป็นผู้กู้ลำดับแรกในสัญญาเงินกู้) เป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการผ่าน MyMo เท่านั้น ส่วนลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ไปดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่สาขาเจ้าของบัญชี

สำหรับการแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้ในระยะแรก สามารถดำเนินการผ่าน MyMo เท่านั้น โดยลูกค้าที่ขอออกจากมาตรการพักชำระหนี้ต้องปรังปรุง (อัปเดต) แอปพลิเคชัน MyMo เป็นรูปแบบล่าสุด (เวอร์ชั่น 1.34.0) เพื่อให้สามารถเข้าสู่มาตรการและทางเลือกพักชำระหนี้ได้

พ่อแม่ที่สนใจอยากกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่ออมสินปล่อยกู้สูงสุด 50,000 บาท คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

อ้างอิงข้อมูล : gsb.or.th

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความน่าสนใจ

วัคซีนพื้นฐาน 2563 จาก กระทรวงสาธารณสุข มาแล้ว!!

แนะวิธี เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร สาเหตุที่ไม่ได้เพราะอะไร?

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up