เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ

เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! พร้อมขั้นตอนการยื่นเรื่องทำใหม่

เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ
เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ

เอกสารลูกและเอกสารสำคัญต่าง ๆ หากหายขึ้นมา จำเป็นต้องไปแจ้งความไหม? คำตอบคือ มีทั้งที่ต้องแจ้งความและไม่ต้องแจ้งความค่ะ ทีมงานจึงขอรวบรวม 9 เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! มาให้แม่ ๆ ได้เตรียมตัวหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! พร้อมขั้นตอนการยื่นเรื่องทำใหม่

เชื่อว่าหลายคนมีปัญหาและกังวลกับเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน สูติบัตร ใบขับขี่ หรือบัตรรับรองสิทธิต่าง ๆ ที่ออกโดยราชการ แล้วเกิดหายขึ้นมา อันดับแรกที่คิดคือ ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ และต้องเสียเวลาไปทำใหม่อีก ปัญหาดังกล่าวมีทางออกแล้ว โดยหากเอกสารเหล่านี้หาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความค่ะ สามารถทำเรื่องของเอกสารใหม่ได้เลย

  1. บัตรประชาชนหาย

ให้ผู้ที่บัตรประชาชนหายไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย โดยให้นำเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง มาดำเนินการยืนยันตนเอง หากไม่มีให้พาเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองตนเอง(ผู้ที่จะรับรองจะต้องมีอายุ 20 ปีขี้นไป และมีบัตรประชาชน ซึ่งกรณีบัตรประชาชนหายจะต้องยืนคำร้องภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หาย และมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท โดยสามารถยื่นเรื่องทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานเขตและอำเภอในพื้นที่ที่สะดวก

สูติบัตรลูกหาย
สูติบัตรลูกหาย ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ สามารถยื่นเรื่องขอทำใหม่ได้เลย

2. สูติบัตรลูกหาย

ให้คุณพ่อคุณแม่ไปติดต่อเพื่อขอคัดสำเนาและรับรองสำเนา โดยให้ไปแจ้งที่อำเภอที่คุณพ่อคุณแม่ได้ไปแจ้งเกิดไว้ เพราะจะยังมีต้นขั้วอยู่ เมื่อขอคัดสำเนาเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง แต่หากทางอำเภอไม่มีต้นขั้วเนื่องจากหาย ชำรุดหรือลูกเกิดในท้องที่ต่างถิ่น กรณีดังกล่าวนี้ ให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่ออำเภอเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตร โดยสามารถขอได้ที่อำเภอที่ลูกมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน หรือที่อำเภอที่ลูกเกิด และจะต้องมีพยานบุคคล 2 คน และหลักฐาน ดังนี้

    • ทะเบียนบ้าน
    • บัตรประชาชน
    • วุฒิการศึกษา ฯลฯ

อ่านต่อ แม่ควรรู้! ทำอย่างไรเมื่อ สูติบัตรลูกหาย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ เอกสารหาย ไม่ต้องแจ้งความ! พร้อมขั้นตอนการยื่นเรื่องทำใหม่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up